MENÜYÜ KAPAT
Yalın Laboratuvar Yalın Laboratuvar Nedir?

Bir laboratuvardaki zaman, mekan ve kaynak israfını belirleme ve bertaraf etmenin en iyi aracıdır. Laboratuvarda kaliteyi, maliyeti, güvenliği ve hizmetin hızını önemli ölçüde etkiler (Referans Kaynak:Lean For Dummies, 2nd Edition by Natalie J. Sayer, Bruce Williams).  Kaynak tüketen ve buna karşılık değer katmayan her işlem adımı ortadan kaldırılmalıdır. Sistem düzeyinde iyileştirme noktasal iyileştirmeden daha etkilidir. Laboratuvardaki her faydalı faaliyet bir yalın yaklaşım sonucu oluşur. Klinik laboratuvarlarda Yalın Üretim ve Altı Sigma işleminin kombinasyonu verimlilik ve kaliteyi getirir. Yalın bir laboratuvar, maliyet ve/veya hız etkin sonuçlar üreten bir laboratuvardır. Yalın laboratuvarda temel hedef daha az emek, daha az kaynak ve daha az zaman harcayarak test sonucu üretmektir (Referans Kaynak:Burtis, Carl A.; Tietz (Kindle Locations 9625-9636); George, M. 2002; Glasgow, JM, et al. 2010; Gras, JM, et al. CCLM. 2007.).


TEKNİK DOKÜMANLAR
Biz Sizi Arayalım

© 2000-2015 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

Diversffect