MENÜYÜ KAPAT
İmmünoassay Analizörleri Prostate Health Index ve p2PSA

Prostat Kanseri Teşhisinde p2PSA ve Prostate Health Index

Prostat kanserinin teşhisinde kullanılan klasik test olan PSA, uzun yıllardır laboratuvarın bu alandaki en önemli katkısı olmuştur. Yaygın kullanımına rağmen PSA testi klinisyenlerin beklentilerini karşılayamamaktadır. Prostat kanseri prostat dokusunun bütünlüğünü ve yapısını bozarak PSA’nın kana karışmasına neden olmaktadır. Fakat kanser olmayan iyi huylu prostat büyümesinde de aynı şekilde kan PSA seviyesi artmaktadır. Bunun yansıra PSA testinin, prostat kanserinin yavaş büyüyen formlarında veya yaşlı hastalarda ne şekilde bir tedavi protokolünün izleneceğine ilişkin doktora sağladığı katkı kısıtlıdır.

Ürologlar prostat kanserinin teşhisinde prostat biyopsisini kullanmaktadır. Yüksek PSA kan değerleri olan hastalarda yapılan prostat biyopsilerinin yaklaşık yüzde yetmişbeşinin sonucu temiz çıkmaktadır(1). Bunun yansıra prostat biyopsisi çeşitli yan etkileri olan girişimsel bir işlemdir.

Ürologlara prostat kanserinin yönetiminde yardımcı olacak kansere spesifik yeni belirteçlerin araştırılması sırasında p2PSA proteinin prostatın kanserli dokularında yoğunlaştığı gözlenmiştir (3). İlerleyen araştırmalar p2PSA’nın kanser belirteci olarak kullanımını gündeme getirmiştir. Yapılan klinik çalışmalarda, p2PSA’nın PSA ve Serbest PSA ile kombinasyonu ile elde edilen multivaryant index olan Prostate Health Index’in (phi) total PSA’ya göre prostat kanserine 3 kat daha spesifik olduğu gösterilmiştir(2). Yüksek klinik spesifitesi sayesinde phi, klinisyenlere daha doğru biyopsi kararı verilmesinde, hastadaki mevcut prostat kanserinin yönetiminde ve yaşlı hastalardaki aktif izleme protokolünün uygulanmasında yardımcı olabilir.

p2SA, total ve serbest PSA testlerini Beckman Coulter Access2 ve DxI immunoassay platformlarında tam otomatik olarak çalışmak mümkündür. Sistemler çalışılan test sonuçlarından otomatik olarak hastanın phi değerini hesaplamaktadır.

 
1) National Cancer Institute. Prostate-Specific Antigen (PSA) Test. http://www.cancer.gov/types/prostate/psa-fact-sheet
2) Catalona WJ, Partin AW, Sanda MG, et al. A multicenter study of [-2]pro-prostate-specific antigen combined with prostate-specific antigen and free prostate-specific antigen for prostate cancer detection in the 2.0 to 10.0 ng/mL prostate-specific antigen range. J Urology 2011 May;185:1650-55.

3) Mikolajczyk SD., Millar LS., Wang TJ., et al. A precursor form of prostate-specific antigen Is more highly elevated in prostate cancer compared with benign transition zone prostate tissue. Cancer Res 2000 Feb 1;60:756-759.

Biz Sizi Arayalım

© 2000-2015 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

Diversffect