MENÜYÜ KAPAT
İmmünoassay Analizörleri Prenatal Tarama Testleri

Hamilelikte bebekte en sık görülen genetik anormallilerden birisi 21. Kromozom trizomisi olan down sendromu olup ve yüksek anne yaşı ile ilişkilidir. Down sendromunun kesin teşhisi girişimsel bir işlem olan amniyosentez veya koryon villüs biyopsisi ile alınan bebek dokusunun genetik incelemesi ile konur. Bu işlemler beraberinde düşük riskini getirmektedir.

Amniyosenteze alınacak hastalara karar verilmesi için doktorlara yardımcı olan yöntemlerden birisi de prenatal tarama testleridir. Prenatal tarama testleri, annenin kanındaki biyokimyasal belirteçlerin değerlerini ilgili gebelik haftasındaki medyan değerleri ile karşılaştırılıp, annenin yaşındaki down sendromu riskini bu karşılaştırma değerlerine göre düzenler ve ilgili gebelik için istatistiksel bir down sendromu riski hesaplaması yapar. Prenatal tarama testleri istatistiksel risk sonucu vermekte olup kesin tanı değeri taşımamaktadır.

Prenatal tarama testleri, gebeliğin 1. ve 2. trimesterlerinde gerçekleştirilir ve gerçekleştirilen trimester’e göre farklı belirteçleri kullanır. Prenatal tarama için birinci trimester ikili test ve ikinci trimester dörtlü testteki down sendromu tespit başarıları %5 yalancı pozitiflik oranında sırası ile %83 ve %81 seviyesindedir(1).

İkinci trimester down sendromu tespit başarısını arttırmak, ikinci trimester üçlü tarama testlerine inhibin A parametresini ekleyerek mümkündür. Litratürlere göre ikinci trimester üçlü teste Inhibin A testinin eklenerek dörtlü test çalışılması, down sendromu tespit oranını %66’dan %75 seviyelerine çıkartmaktadır(2).

Prenatal tarama testlerinin tespit oranını en üst seviyeye taşımak için birinci trimester ve ikinci trimester testlerini birleştiren kompozit tarama seçeneği kullanılabilir. Literatürlere göre kompozit tarama, down sendromu tespit oranını %5 yalancı pozitiflikle %93 seviyesine çıkartmaktadır(1).

Beckman Coulter Immunoassay sistemleri prenatal taramada kullanılan PAPP-A, Inhibin A, UE3, AFP ve Total Beta HCG testlerini tam otomatik random access olarak çalışılabilir. Beckman Coulter, prenatal tarama yazılımı için global olarak Benetech firması ile çalışmakta ve Benetech PRA yazılımının bilimsel ve satış desteğini vermektedir.1) First and second trimester antenatal screening for Down’s syndrome: the results of the Serum, Urine and Ultrasound Screening Study (SURUSS) N J Wald, C Rodeck, A K Hackshaw, J Walters, L Chitty, A M Mackinson J Med Screen 2003;10: 56–104

2) Antenatal screening for Down’s syndrome with the quadruple test Nicholas J Wald, Wayne J Huttly, Allan K Hackshaw Lancet 2003; 361: 835–36

Biz Sizi Arayalım

© 2000-2015 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

Diversffect