MENÜYÜ KAPAT
Online Otomasyon Sistemleri Power Processor

Power Processor , üretkenliği ve operatörün emniyetini ve doğruluğunu arttırmasının yanısıra iş gücü maliyetlerini de anlamlı düzeyde azaltıp, daha fazla hasta güvenliği için hata olasılıklarını da ortadan kaldırarak laboratuarınızın tüm operasyonlarında devrim yaratabilir.

Power Processor, analizden önceki test proseslerinizi otomatikleştirerek, tutarlı iş tamamlama süreleri ve doğru sonuçları garantilemeye yardım eder. Sonuçta laboratuarınız personel kullanımını optimize edebilir ve hastalarınıza daha iyi kalitede hizmet sunar. Ek olarak, açık mimari sistemi çeşitli analizörlere, hatta Beckman Coulter dışı sistemlere bağlanabilir ve böylelikle test talepleri değiştikçe size laboratuvarınızı büyütme olanağı sağlar.

Akıllı Alikotlayıcı

Power Processor’e bağlanmış Akıllı Alikotlayıcı ile laboratuvarınız elle yapılan (manuel) zahmetli alikotlama işini neredeyse ortadan kaldıracak ve numune hazırlama hatalarını en aza indirecektir. Bu ünite bir serum seviye dedektörü, sekonder tüp etiketleyici ve bir alikot ünitesinden oluşur. Serum seviye dedektörü her bir numunenin hacmini ölçer, sekonder tüp etiketleyici etiketlenmiş sekonder tüpler oluşturur ve alikot ünitesi primer tüplerdeki serumu birden çok alikot tüpüne aktarır.

Serum Seviye Dedektörü

Numuneler santrifüjlendikten sonra Serum Seviye Detektörü'ne aktarılır.
Numune tüpleri her seferinde beş adet olmak üzere bir optik kuyucuğa indirilir.
Hücre pıhtısı ile silikon ayırıcı arasındaki arayüz belirlenir.
Bilgiler bilgisayara aktarılır ve mevcut serumu hesaplamak üzere Alikot Ünitesi'nden gelen bilgi ile birlikte kullanılır. 

TEKNİK DOKÜMANLAR
Biz Sizi Arayalım

© 2000-2015 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

Diversffect