MENÜYÜ KAPAT
İmmünoassay Analizörleri ANTİ MÜLLERİAN HORMON

Anti Müllerian Hormon (AMH) fetal hayatta dişi ve erkek embriyonun genital organlarının gelişmesinde önemli rol oynayan bir hormondur. Fetal üreme organlarının gelişimindeki bu önemli görevinin yanı sıra AMH, postnatal ve erişkin üreme organlarının işlevlerinin düzenlenmesinde de kritik rol oynar(1). Yetişkin erkeklerde AMH, testis fonksiyonlarının düzenlenmesinde görevlidir. Kadınlarda AMH, overlerdeki 4 mm’nin altındaki erken antral foliküllerin granülosa hücreleri tarafından salgılanır. AMH üretimi perinatal periyotta başlar, üreme yaşı boyunca düşük seviyelerde kalır ve menopozdan sonra çok düşük seviyelere iner.(3) Kadınlarda AMH, baskın folikülün seçimi ve sıralandırılması esnasında rol oynar.(4) Doğumdan puberteye kadar, over büyüklüğü ve antral foliküllerinin varlığı aşamalı olarak artar, puberteden sonra maksimum seviyesine ulaşır. Kadının hayatının bu devresinde over yumurta rezervi ve serum AMH seviyesi en yüksek seviyesindedir. Kadınların over folikül rezervinin yaş ile azalması sırasında AMH da aşamalı olarak azalır ve menopoz sonrası over rezervi tamamen tükendiğinde çok düşük seviyelere kadar düşer.(5) Çalışmalar AMH seviyelerinin menstural döngüden bağımsız olarak değişiklik göstermediğini ve tüm menstural döngü boyunca sabit kaldığını işaret etmektedir. (6)

AMH’ın Kullanım Alanları


Kadınlarda AMH seviyesi oosit ve folikül havuzundaki sürekli düşüşü dolayısı ile over yaşlanmasını ve menopoza geçiş durumunu yansıtır. (7) AMH, IVF uygulamalarına girecek kadınlarda folikül rezervlerinin tespitinde kullanılır, bu hastalara over stimülasyonu için verilecek uyarıcı ilaçların dozunun ayarlanması için over rezervinin tespiti önemlidir. Hastaya uygulanacak uygun tedavi protokolü ile IVF başarısının arttırıldığı gösterilmiştir.(8) Bu kullanım alanlarının dışında Serum AMH seviyeleri, polikistik over sendromu teşhis ve tedavi takibinde, granülosa hücreli tümörlerin yönetiminde ve bazı puberte bozukluklarının teşhisinde kullanılır.
AMH Ölçümü
Anti Müllerian Hormon Beckman Coulter DxI ve Access2 sistemlerinde kemilüminesans metotla walk away random access olarak ölçülebilir. Access AMH testinin ölçüm aralığı 0.02 - ~24 ng/mL arasıdır ve 25 uL serum kullanır.

ANTİ MÜLLERİAN HORMON

Anti Müllerian Hormon (AMH) fetal hayatta dişi ve erkek embriyonun genital organlarının gelişmesinde önemli rol oynayan bir hormondur. Fetal üreme organlarının gelişimindeki bu önemli görevinin yanı sıra AMH, postnatal ve erişkin üreme organlarının işlevlerinin düzenlenmesinde de kritik rol oynar(1). Yetişkin erkeklerde AMH, testis fonksiyonlarının düzenlenmesinde görevlidir. Kadınlarda AMH, overlerdeki 4 mm’nin altındaki erken antral foliküllerin granülosa hücreleri tarafından salgılanır. AMH üretimi perinatal periyotta başlar, üreme yaşı boyunca düşük seviyelerde kalır ve menopozdan sonra çok düşük seviyelere iner.(3) Kadınlarda AMH, baskın folikülün seçimi ve sıralandırılması esnasında rol oynar.(4) Doğumdan puberteye kadar, over büyüklüğü ve antral foliküllerinin varlığı aşamalı olarak artar, puberteden sonra maksimum seviyesine ulaşır. Kadının hayatının bu devresinde over yumurta rezervi ve serum AMH seviyesi en yüksek seviyesindedir. Kadınların over folikül rezervinin yaş ile azalması sırasında AMH da aşamalı olarak azalır ve menopoz sonrası over rezervi tamamen tükendiğinde çok düşük seviyelere kadar düşer.(5) Çalışmalar AMH seviyelerinin menstural döngüden bağımsız olarak değişiklik göstermediğini ve tüm menstural döngü boyunca sabit kaldığını işaret etmektedir. (6)

AMH’ın Kullanım Alanları

Kadınlarda AMH seviyesi oosit ve folikül havuzundaki sürekli düşüşü dolayısı ile over yaşlanmasını ve menopoza geçiş durumunu yansıtır. (7) AMH, IVF uygulamalarına girecek kadınlarda folikül rezervlerinin tespitinde kullanılır, bu hastalara over stimülasyonu için verilecek uyarıcı ilaçların dozunun ayarlanması için over rezervinin tespiti önemlidir. Hastaya uygulanacak uygun tedavi protokolü ile IVF başarısının arttırıldığı gösterilmiştir.(8) Bu kullanım alanlarının dışında Serum AMH seviyeleri, polikistik over sendromu teşhis ve tedavi takibinde, granülosa hücreli tümörlerin yönetiminde ve bazı puberte bozukluklarının teşhisinde kullanılır.

AMH Ölçümü

Anti Müllerian Hormon Beckman Coulter DxI ve Access2 sistemlerinde kemilüminesans metotla walk away random access olarak ölçülebilir. Access AMH testinin ölçüm aralığı 0.02 - ~24 ng/mL arasıdır ve 25 uL serum kullanır.


Referanslar
1. Lee M.M., Misra M., Donahoe P.K., MacLaughlin D.T. MIS/AMH in the assessment of cryptorchidism and intersex conditions. 2003, Mol. And Cell. Biotechnology, 211, 91-98.
2. Rey R., Lukas-Croisier C., Lasala C., Bedecarras P. AMH/MIS: what we know already about the gene, the protein and its regulation. 2003, Mol. And Cell. Endocrinol. 211, 21-31.
3. Feyereisen E. et al. AMH: Clinical Insights Into a Promising Biomarker of Ovarian Follicular Status. 2006, RBMOnline 6, 695-703.
4. Visser J.A., deJong F.H., Laven J.S.E., Themmen A.P.N. AMH: A New Marker for Ovarian Function. 2006, Reproduction 131, 1-9.
5. Van Disseldorp J., Faddy M.J., Themmen A.P.N., De Jong F.H., Peeters P.H.M., Van der Schouw Y.T., Broekmans F.J.M.: Relationship of serum AMH concentration to age at menopause. J.Clin. Endocrinol. Metab. 2008, 93(6), 2129-2134.
6. La Marca A., Stabile G., Carducci Artenisio A., Volpe A.: Serum AMH throughout the human menstrual cycle. Hum. Reprod. 2006, 21(12), 3103-3107.
7. La Marca A., Volpe A.: AMH in female reproduction: is measurement of circulating AMH a useful tool? Clin. Endocrinol., 2006, 64, 603-610.
8. Anti-Mullerian hormone (AMH) as a predictive marker in assisted reproductive technology (ART) A. La Marca et. al. Human Reproduction Update, Vol.16, No.2 pp. 113–130, 2010

Biz Sizi Arayalım

© 2000-2015 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

Diversffect