MENÜYÜ KAPAT
BECKMAN COULTER HAKKIMIZDA

Beckman Coulter, karmaşık biyomedikal testleri basitleştiren, otomatize eden yenilikçi ürünleri geliştirir, üretir ve pazarlar. Yedi kıtada diyagnostik ve yaşam bilimleri laboratuvarlarında 275.000 üzerinde Beckman Coulter sistemi çalışmaktadır.

75 yılı aşkın bir süredir ürünlerimiz, tıbbi profesyonellerin ve bilim adamlarının üretkenliğini geliştirerek, hasta sağlığını iyileştirmek için gereken kritik bilgiyi sağlayarak, araştırma ve keşif için güvenilir çözümleri sağlayarak insanların hayatlarında fark yaratmaktadır.

Beckman Coulter müşterilerine iki segmentte hizmet etmektedir: Diyagnostik ve Yaşam Bilimleri

✔ Dünya çapında hastane ve laboratuvarlardan oluşan diyagnostik müşterilerimiz, doktorların hastalığı teşhis etmesinde, tedavisinde ve hastaları takip etmelerinde kullandıkları bilgiyi üretirler.

✔Bilim Adamları yaşam bilimleri araştırma cihazlarımızı, hastalıkların sebepleri, potansiyel yeni tedaviler ve ilaç etki mekanizmalarını içeren karmaşık biyolojik problemlerin üzerinde çalışmak için kullanırlar.

✔Yaşam bilimlerinin bir parçası olan Partikül Karakterizasyon ve Sayımı işimiz, ilaç üretimi ve kalite kontrolüne ve büyük biyofarma şirketlerinin araştırma fonksiyonlarına hizmet eder.AdvaMed Etik Kodu

The Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) üyesi olarak Beckman Coulter AdvaMed etik kodunu sahiplenir ve uygular. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), ISO 27001 standardı kapsamında kurum içinde bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini varlık ve risk yönetimi süreçlerini de uygulayarak muhafaza etmek ve ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermek için kurulmuştur.

Kurumsal Bilgi Güvenliği Politikası, kurumsal iş hedefleri ile uyumlu ve onları destekler şekilde iş gereksinimlerine dayanan ve ilgili yasalara ve standartlara göre düzenlenen gereksinimler, tanımlar, kurallar, uygulamalar, sorumluluklar ve iş akışlarını ifade eder. Bu politika bilgi güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlere kılavuzluk etmeyi ve alt belgelerin de desteği ile bilgi güvenliği süreçlerini ve kontrollerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır:

·         Mevcut ve öngörülen bilgi güvenliği süreçlerini, risklerini ve tehdit ortamını yönetmek

·         BGYS ile kurum çalışanlarının ve paydaşlarının bilgi güvenliği farkındalığını yaratmak ve herkesi Bilgi Güvenliği Politikası ve BGYS uygulamaları hakkında bilgilendirmek

·         İş stratejisi ve kurumsal hedefleri desteklemek

·         Bilgi varlıkları başta olmak üzere kuruma ait BGYS kapsamındaki tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir seviyenin üstünde tutmak

·         Yasalara, standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamak

·         BGYS'yi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirmek, kurumsal kültür haline getirmek ve sürekli iyileştirmek

·         BGYS sayesinde iş süreçlerinde bilgi güvenliğini sağlamak, verilen hizmetlerin kalitesini ve süreçlerin verimliliğini artırmak

Biz Sizi Arayalım

© 2000-2015 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

Diversffect