MENÜYÜ KAPAT
Hematoloji Analizörleri HemaToFlow

   


    Günümüzde hematoloji analizörleri normal örnekleri anormal örneklerden ayırt etmek için kullanılmaktadır. Çalışılan örneğin anormal olması durumunda ise bir sonraki basamak, periferik yayma ile anormal hücreleri tespit etmektir. Gerek periferik yayma işleminin uzun zaman alması, gerek bu değerlendirmenin uzmanlık gerektirmesi, gerekse periferik yaymada sayılan/gözlenen hücre sayısının- özellikle toplam lökosit sayısı düşük olduğunda- az olması sebebi ile bu yöntemde standardizasyon sağlamak da zordur, yöntemi uygulamak da.

    Bu ihtiyacı karşılamak üzere, akış sitometri cihazlarını devreye sokarak, merkez laboratuvarlarına hızlı, standardize ve güvenilir periferik yayma sonucu sağlayan yöntemi HemaToFlow olarak adlandırıyoruz. HemaToFlow, bir kan sayım cihazı (UniCel DxH800) , bir ara yazılım programı (Remisol), bir akış sitometri cihazı (FC500) ve akış sitometri cihazında kullanılan özel bir 5 renkli 6 antikor kokteylinden (CytoDiff*) oluşan bir konsepttir. Hematoflow konseptinde, akış sitometri cihazı 20,000 adet lökosit hücresini sayar, floresan boyalı antikorlar ile hücrelerin üzerindeki antijenleri tespit ederek hücreleri sınıflandırır ve otomatik akış sitometri yazılımı ile kullanıcının müdahelesi olmadan otomatik olarak hücreleri gruplandırır. Remisol, kan sayım ve akış sitometri cihazından gelen sonuçları birleştirerek LIS bilgisayarına gönderir.

Hematoflow konseptini çalışarak laboratuvarınızda şu hücre gruplarının mutlak sayılarını tespit edebilirsiniz:

Nötrofil             Immatür granülosit              Myeloid blast (non-B, non-T blast)
Lenfosit           Toplam blast                         CD16+ monositler
Monosit           B hücreli blast                       CD16- monositler
Eozinofil          T hücreli blast                       CD16+ lenfositler
Bazofil              Monosit blast                       CD16- lenfositler
*CytoDiff, Beckman Coulter (CD16 FITC/CD2 PE/CD294 PE/CD19 ECD/CD16 PC5/CD45 PC7)
 

Hematoflow Broşürü
TEKNİK DÖKÜMAN İSTEME FORMU
Biz Sizi Arayalım

© 2000-2015 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

Diversffect