MENÜYÜ KAPAT
BECKMAN COULTER Danaher Davranış Standartları


BAŞKANIMIZ VE GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI

Sevgili Danaher Ortakları:

Doğru davranmak, Danaher’deki kişisel başarımız ve ortak başarımız için gerekli bir temeldir. Müşteriler, yatırımcılar, iş ortakları, tedarikçiler ve bütün Ortaklarımız, dürüstlüğü ve adilliği ile ünlü ve kurallara nasıl uyulması gerektiğini bilen bir şirketle iş yapmak ve ilişkilendirilmek isterler. Dolayısıyla, güçlü bir doğruluk ve kurallara uyum kültürü yaratmak ve bunu sürdürmek lider bir küresel işletme oluşturmak için son derece önemlidir. Gerçekten de doğruluk ve kurallara uyum kültürü Danaher’e açık bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Diğer yandan doğruluk ilkelerine bağlı kalınmaması durumunda Danaher güçsüzleşir ve bu durum şu anda ve gelecekte her birimiz ve şirketimiz için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Doğruluk ve kurallara uyum ilkemiz olan “Sizin Doğruluğunuz: Bizim Başarımız” her şeyi özetlemektedir.

Temel ilkelerimiz basittir: Danaher adına yaptığınız bütün işlerde dürüst ve adil davranmak. Ancak faaliyet gösterdiğimiz karmaşık uluslararası iş çevrelerinde ve yasal çevrelerde bu ilkeleri uygulamak her zaman kolay olmamaktadır. Davranış Standartlarımız, işimizi doğru şekilde yapmamızı ve yürütmemizi sağlamak için Ortaklarımızın her birine, hepimizin bağlı kalması gereken yasaların ve yönetmeliklerin temellerini anlamaları konusunda yardımcı olmak ve hepimizin uyması gereken önemli şirket içi kuralları açıklamak amacıyla sunulmaktadır. Bu yıl Davranış Standartlarımızı yeniden yayınlarken bu temel ilkeleri değiştirmiyoruz fakat doğruluk ve kurallara uyum ve Danaher kültürü arasındaki bağı vurgulamak için ilkelerimizi, Danaher’in Temel Değerleri çerçevesinde yeniliyor ve yeniden düzenliyoruz.

Hepinizden sürekli gelişme ruhuyla Davranış Standartları’nı tekrar okumanızı ve kendinizi bu ilkelere tekrar adamanızı rica ediyorum. Hepinizden her zaman dikkatli olmanızı, düşüncelerinizi açıkça dile getirmenizi ve Danaher’de gözlemlediğiniz herhangi bir iş uygulaması, işlem veya davranış ile ilgili bir kaygınız olursa bu konuda soru sormanızı rica ediyorum. Canınızı sıkan, sizi rahatsız eden veya sadece anlayamadığınız bir şey gördüğünüzde bu konuyu dile getirmekle yükümlüsünüz. Bu konuyu müdürünüzle, faaliyet gösterdiğiniz şirketin başkanıyla, herhangi bir Danaher görevlisiyle veya yöneticisiyle ya da Danaher’in hukuk işlerinden sorumlu ekibiyle veya iç denetim ekibiyle görüşün. Danaher Doğruluk ve Kurallara Uyum Yardım Hattı’na başvurarak da konuyu dile getirebilirsiniz. Ancak ne olursa olsun sesinizi yükseltin; kayıtsız kalarak şirketimizin itibarının zedelenmesine izin vermenin hiçbir bahanesi olamaz. Amaç ister büyük bir satışı tamamlayabilmek, ister “istatistiklerde ve raporlarda iyi performans göstermek”, ister patronunuzun talimatlarını yerine getirebilmek olsun; hiçbir şey doğruluk ilkesine bağlı kalma veya şirkete karşı doğru olanı yapma sorumluluğunuzdan ödün vermeniz için geçerli bir sebep olamaz.

Danaher’in doğruluk ve kurallara uyum kültürü, her birinizin her gün adil, dürüst ve yasalarla uyum içinde hareket etme çabaları sayesinde sürdürülmekte ve güçlendirilmektedir. Doğruluğunuz gerçekten de başarımızı güçlendirmektedir. Danaher’in doğrulukla çalışmaya olan bağlılığını derinleştirmek için yaptığınız katkılardan ötürü her birinize en içten takdirlerimi sunuyorum.

TOM JOYCE

Başkan ve Genel Müdür
15 Nisan 2015

Temel Değerlerimiz

En İyi Ekip Kazanır

• Ortaklarımız, en değerli varlıklarımızdır.
• Mevcut en iyi yeteneği elimizde tutmak, geliştirmek ve işe almak konusunda çok istekliyiz.
• Danaher ve ortakları kazanır çünkü:
• Herkesin Katılımı Sayesinde Ekip Odaklı Bir Kuruluşuz.
• Suçlamak Yerine Gerçeklere Dayanan, Temel Nedene Yönelik Çözümler Ararız.
• Sonuçlar Bakımından Sorumlu Tutulur ve İyi Sonuçlar Sunarız.
• Siyasi ve Bürokratik Değiliz.
• Son Derece Doğru ve Başkalarına Karşı Saygılıyız.
• Kazanmak Eğlencelidir.

Müşteriler Konuşur Biz Dinleriz

• HER ZAMAN İÇİN İlk Önce Kalite!
• Stratejik planımızı Müşterinin Fikrini temel alarak yaparız.
• Sağlam ve tekrarlanabilir süreçler üstün Kalite, Teslimat ve Maliyetlerle müşterilere
beklentilerinin ötesinde memnuniyet sağlar.

Sürekli Gelişim (Kaizen) Bizim Yaşam Tarzımızdır

• Danaher İş Sistemi, Kültürümüzdür.
• İş süreçlerimizin her kesiminde sürekli ve agresif biçimde israfı ortadan kaldırırız.

En İleri Yenilikler Geleceğimizi Belirler


• Ürün, hizmet ve süreç teknolojilerine sürekli olarak yaratıcılığımızı katarız.
• Küçük veya büyük, tüm sıra dışı fikirler kuruluşumuza değer katar.
• Politika Yayılımı süreci ile “çığır açan yenilikler” gerçekleştiririz.

Hissedarlarımız için Rekabet Ederiz


• Kârlar önemlidir çünkü sadık hissedarların ilgisini çeker ve onların kuruluşumuz bünyesinde
kalmasını sağlar.
• Hissedarlar, yatırım ve büyüme için sermaye sağlayarak geleceğimizi güvence altına alır.

Giriş

Danaher Şirketleri bünyesindeki her Ortağın doğruluk ilkesine en yüksek seviyede bağlılıkla ve uygulanacak yasalara ve politikalara uygun hareket etmesi Danaher’in başarısı için çok önemlidir. Danaher Davranış Standartları, bu temel beklentiyi ifade eder ve Danaher Şirketi işlerinin olağan seyrinde ortaya çıkan doğruluk ve kurallara uyum ile ilgili genel soruların nasıl yanıtlanması gerektiğine ilişkin özel bir rehber görevi görür. Davranış Standartları ayrıca bütün Ortaklar’ın yararlanabileceği ve Davranış Standartlarımızda özel olarak yanıtlanmayan doğruluk ve kurallara uyum ile ilgili birçok soruyu ele alan diğer kaynaklara da atıfta bulunmaktadır.

İş kararlarımızı doğru şekilde, doğrulukla ve uygulanacak tüm yasalara ve politikalara uygun olarak vermek, çeşitli menfaat sahipleri ile (hissedarlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar) aramızda oluşturduğumuz güveni sürdürmemize ve gelecekteki başarımızın temellerini bugünden atmamıza yardımcı olur.

Davranış Standartlarını okurken aklınızda bulundurabileceğiniz birkaç tanım:
•“Danaher” ve “Danaher Şirketi” veya “Danaher Şirketleri”, Danaher Corporation ve Danaher Corporation’ın doğrudan veya dolaylı bağlı kuruluşları olan tüm dünyadaki aktif şirketleri anlamına gelir.
•“Ortaklar”, tüm Danaher Şirketleri çalışanları (görevliler dâhil) ve Danaher Şirketleri adına hareket ediyorlarsa, Danaher Şirketlerinin yöneticileri anlamına gelir.

Danaher Davranış Standartları zaman zaman gözden geçirilebilir. En güncel metne her zaman myDanaher’den erişebilirsiniz.

Davranış Standartlarımızın Uygulanabilirliği


Davranış Standartlarımız, dünyadaki tüm Danaher Şirketleri’ndeki bütün Ortaklar için geçerlidir. Ortakların Davranış Standartları’nı okuduklarını, anladıklarını ve bunlara uyduklarını onaylamaları gerekebilir; ancak Standartlarımız, böyle bir onaylama yapılmamış olsa da geçerlidir. Ayrıca acentelerimiz, temsilcilerimiz, bağımsız yüklenicilerimiz, danışmanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve işlerimize destek veren diğer herkesten de Davranış Standartlarımızın Ortaklar’ımıza şart koştuğu seviye ile aynı seviyedeki doğruluk ve uyumla hareket etmelerini bekliyoruz.

Standartlarımız ve Danaher Şirket Politikaları veya Uygulanacak Yasalar Arasındaki Çelişkiler

Danaher Şirketleri tüm dünyada faaliyet göstermektedir ve birçok farklı yasaya tabidir. Danaher Şirketleri ayrıca yerel şartlara uyum sağlamak için kendi politikalarını yayınlamaktadır. Uygulanacak Hukuk Davranış Standartlarımızla veya bir Danaher Şirketi politikasıyla çelişirse ya da Ortaklar’a ek haklar ve korumalar sağlarsa, bu yasaya uyulmalıdır ve ilgili Ortaklar söz konusu ek haklardan ve korumalardan yararlanma hakkına sahiptir. Bir Danaher Şirketi politikası, Davranış Standartlarımızla çelişirse Danaher Şirketi politikasına değil, Davranış Standartlarımıza uymalısınız. Davranış Standartlarımızla veya bir Danaher Şirketi politikasıyla çelişen yerel teamüllere veya uygulamalara yerel yasaların mecbur tuttuğu haller dışında izin verilmez.

Kaygıları Nasıl Ele Alıyoruz ve İhlalleri Nasıl Bildiriyoruz – Düşünceleri Açıkça Dile Getirmek!


Davranış Standartlarımız ve diğer Danaher politikaları, işlerinizin olağan seyrinde karşılaşabileceğiniz doğruluk ve kurallara uyum ile ilgili genel soruların birçoğunu kapsar. Doğruluk veya kurallara uyum ile ilgili aklınıza takılan bir sorun olursa, bu sorun ister kendi kararlarınız ister diğer bir Ortağın kararlarına ilişkin olsun, rehberlik için Davranış Standartlarımıza veya diğer Danaher politikalarına başvurun. Yine de emin değilseniz en yakın amirinize veya müdürünüze, daha üst düzey bir müdüre veya amire, Danaher Şirketiniz’in insan kaynakları bölümüne veya hukuki işlerden sorumlu bölüme ya da herhangi bir Danaher Corporation insan kaynakları, hukuki işler veya iç denetim personeline danışın.

Yasaların veya Davranış Standartlarımızın veya başka bir Danaher politikasının ihlal edildiğini veya edilebileceğini düşünüyorsanız, düşüncelerinizi açıkça dile getirin! İhlali veya potansiyel ihlali en yakın amirinize veya müdürünüze ya da aşağıdaki kaynaklardan birine bildirin:
•Danaher Şirketiniz’deki başka bir müdür veya amir
•Danaher Şirketiniz’deki İnsan Kaynakları veya Hukuk İşleri Bölümü
•Herhangi bir Danaher Corporation İç Denetim personeli
•Danaher Corporation’ın İnsan Kaynakları veya Hukuk İşleri Bölümü
•Danaher Doğruluk ve Kurallara Uyum Yardım Hattı: www.danaherintegrity.com veya www.danaherintegrityeu.com
•Herhangi bir Danaher Corporation Yönetim Kurulu üyesi

Bütün Ortaklar, doğruluk veya kurallara uyum ile ilgili herhangi bir konuda şüpheleri olduğunda konuyu gündeme getirmeleri konusunda teşvik edilirler ve yerel yasalar aksini gerektirmedikçe tüm Ortaklar herhangi bir yasaya, Davranış Standartlarımıza veya diğer bir Danaher politikasına yönelik bir ihlali veya potansiyel ihlali derhal bildirmek zorundadır. Sorularınızı veya ihlalleri yönetimin dikkatine sunarak Danaher’in doğruluk ve kurallara uyum ilkelerine en üst düzeyde bağlı kalmasına ve bu bağlılığı sürdürmesine yardımcı oluyor ve gelecekteki başarımız için temel oluşturmamıza yardım ediyorsunuz. İhlallerin bildirilmesi ile ilgili aklınızda bulundurmanız gereken birkaç önemli konu:
•Ortaklar, hiçbir ihlali o ihlale dahil olan birine bildirmemelidir.
•Kaygınızı dile getirmenize rağmen sorun çözülmezse, kaygınızı başka bir kanala iletmelisiniz.
•Bilerek veya dikkatsizce yanlış bildirimlerde bulunmak işten çıkarılma (ilgili yasalara veya iş sözleşmesine tabidir) dahil disiplin cezasıyla sonuçlanabilir.

Yerel yasalar izin verdiği sürece; Danaher Doğruluk ve Kurallara Uyum Yardım Hattı’na isim vermeden bildirimde bulunabilirsiniz. Ancak gizliliğinizin korunmasının Danaher’in kapsamlı bir soruşturma yapmasını engelleyebileceğini unutmayın. Bu nedenle, bir bildirimde bulunurken kimlik bilgileriniz de dâhil olmak üzere ayrıntılı bilgi vermeniz tavsiye edilir.

Bildirimlerin Soruşturulması ve İhlallerin Sonuçları

Yasa, Davranış Standartları veya diğer Danaher politikalarına yönelik ihlallerle ilgili tüm bildirimler soruşturulacaktır. İhlallerden sorumlu olan Ortaklar, şartlara uygun olarak ve ilgili yasa gereğince iş sözleşmesinin feshine kadar varan ve iş sözleşmesinin feshini içeren disiplin cezalarına çarptırılacaktır. Olayın niteliğine bağlı olarak olaya dâhil olan bireyler hakkında tazminat davası ve suç sayılan eylemler sebebiyle kovuşturma açılabilir.

Biz Misilleme Yapmayız

Konu doğruluk ve kurallara uyuma ilişkin kaygılar olduğunda sessizliğin bize yardımcı olmadığını, tam tersine bize zarar verdiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu nedenle, bütün Ortaklar’ın doğruluk ve kurallara uyum soruları için rahatlıkla rehberlik isteyebilecekleri ve yasa, Davranış Standartlarımız veya diğer Danaher politikalarına yönelik bilinen veya şüphelenilen ihlallerini iyi niyetle bildirebilecekleri bir ortamı teşvik etmeliyiz. Bir bildirimi “iyi niyetle” yapmanız, bildiriminizin soruşturulması sonucu mevcut herhangi bir görevi suistimal eylemini açığa çıkaracak olsun veya olmasın sahip olduğunuz bütün bilgileri vermeniz ve bildiklerinizi dürüstçe söylemeniz anlamına gelir. İyi niyetle yaptığınız bir bildirim için size misilleme yapıldığını düşünürseniz, “Kaygıları Nasıl Ele Alıyoruz ve İhlalleri Nasıl Bildiriyoruz” bölümünde sıralanan kaynaklardan biri ile irtibata geçin.

Herhangi bir misilleme eyleminde bulunan Ortaklar’ın, şartlara uygun olarak ve ilgili yasa gereğince iş sözleşmesinin feshine kadar varan ve iş sözleşmesinin feshini içeren disiplin cezalarına çarptırılacağını lütfen dikkate alın.

Müdürler ve Amirler için Ek Beklentiler

Diğer Ortaklar’ın müdürleri veya amirleri olan Ortaklar, Danaher liderleridir ve onlardan diğer Ortaklar için güçlü birer örnek olarak Davranış Standartlarını sözleri ve eylemleriyle temsil etmeleri beklenir. Müdür veya amirseniz, aşağıdakilere uymalısınız:
•Hiçbir yasa dışı davranışı, Davranış Standartları ihlallerini, ilgili Danaher Şirket politikaları ihlallerini veya sizin tarafınızdan denetlenen Ortaklar tarafından gerçekleştirilen ve Ortaklar’ın doğruluğa ve kurallara uyumuna ilişkin sahip olduğumuz yüksek beklentileri karşılamayan diğer eylemlerini asla görmezden gelmeyin.
•Denetiminizde çalışan Ortaklar’ın, Davranış Standartlarımıza, ilgili Danaher Şirket politikalarına ve güçlü bir doğruluk ve kurallara uyum kültürünün önemine aşina olmalarını sağlayın.
•Ortakların Davranış Standartlarımızı, ilgili yasaları ve Danaher Şirket politikalarını tartışabileceği ve kaygıları olduğunda düşüncelerini açıkça dile getirebileceği bir iş ortamı sağlayın.
•Bir Ortak, doğruluk veya kurallara uyum ile ilgili bir kaygısını size bildirdiğinde eyleme geçilmesi için hemen Danaher bünyesindeki daha kıdemli bir kişiyle iletişime geçin veya size bildirilen hususun tarafsız olarak soruşturulmasını ve uygun olarak ele alınmasını bizzat siz sağlayın.
•Bir suistimalin veya bir suistimalin gerçekleşeceği şüphesine ilişkin kaygısını iyi niyetle bildiren bir Ortağa karşı asla misilleme yapmayın ve misilleme yapan veya yapılmasına izin veren herkese uygun disiplin cezasını verin.


En İyi Ekip Kazanır

Ortaklarımıza Saygımız

Danaher olarak kendimizi, Ortaklar’ımıza karşı saygılı, onurlu ve adil davranmaya adamış bunuyoruz. Bunu başarmak için ayrımcılığa ve tacize müsamaha gösterilmeyen yapıcı bir iş ortamı sağlarız. Yürürlükteki bütün iş kanunlarına da saygı gösteririz.

Coğrafi konuma bakılmaksızın istihdama ilişkin bütün kararlar ırk, renk, uyruk, din, cinsiyet, yaş, medeni durum, engellilik hali, gazilik durumu, vatandaşlık durumu, cinsel tercih veya cinsel kimlik gibi özellikler dikkate alınmadan, yalnızca iş ile ilgili nitelikler temel alınarak verilmelidir. Danaher Şirketi’ne ait tüm işyerleri her türlü tacizden arındırılmış olmalıdır. Tacizin hukuki tanımı ülkeden ülkeye değişse de, Danaher için başka bir kişiye karşı yapılan ve çalışma ortamını küçük düşürücü, düşmanca veya rencide edici bir hale getiren tüm istenmeyen davranışlar “taciz” anlamına gelir. Tacizin fiziksel, sözlü veya yazılı ve yüz yüze ya da e-posta gibi diğer araçlarla yapılabileceğinin unutulmaması önemlidir. Tacizin cinsel özellikte olması gerekmez. Potansiyel olarak rencide edici davranışlar cinsel sarkıntılık, ırkçı aşağılamalar ya da ırk, din, etnik köken veya cinsel tercih gibi konularda olumsuz yorum ve şakaları kapsar. Bu davranış sergilendiği ülkenin kanunlarına göre yasa dışı olsun veya olmasın, Danaher Şirketleri bu tür bir davranışa müsamaha göstermeyecektir.

Buna ek olarak Danaher Şirketleri, Ortaklar’ı istihdam ettikleri yerlerde ücret ve çalışma saatlerini belirleyen ilgili yasalara uymalı ve adil istihdam uygulamalarının topyekûn benimsenmesini sağlamalıdır. Ayrıca Danaher Şirketleri çocuk işçi istihdam edemez veya zorla işçi çalıştıramaz ya da bunları yapan hiçbir tedarikçi veya iş ortağıyla bilerek iş yapamaz.

Bütün Ortaklar, dikkatli ve profesyonel iletişimin gerçekleştirildiği yapıcı bir iş ortamını desteklemelidir. Bütün e-postalarda, şirket içinde gönderilen yazılarda, bilgilendirici notlarda, resmî raporlarda ve diğer iletişim ve kayıtlarda abartı, hakaret içeren yorumlardan, varsayımlardan veya kişilerle ve işletmelerle ilgili uygunsuz tanımlamalardan kaçınmalıyız.

Bu ilkelere uymak iş yerimizin kalitesini artırır. Çeşitli yeteneklere, güçlere, geçmiş deneyimlere ve özel niteliklere sahip profesyonelleri cezbetmemizi sağlar ki bu da Danaher’in başarısını artırır.

Bu ilkelerden herhangi birini ihlal eden bir durumun farkına varırsanız, “Kaygıları Nasıl Ele Alıyoruz ve İhlalleri Nasıl Bildiriyoruz” bölümünde sıralanan kaynaklardan birine kaygılarınızı bildirin. Danaher’in iyi niyetle kaygısını bildiren hiçbir Ortağa karşı herhangi bir misillemeye izin vermediğini unutmayın.

Ortaklarımıza saygı göstermemiz aynı zamanda birbirimizin mahremiyetine saygı göstermemiz demektir. Ortaklar olarak Danaher Şirketleri’mize genellikle irtibat ve özlük hakları bilgileri gibi kişisel bilgilerimizi veriyoruz. Danaher Şirketleri’miz, her birimiz hakkında maaş ayrıntılarımız gibi kişisel bilgilere sahiptir. Özel yaşam ve veri korumaya ilişkin yerel yasalar dâhil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalar uyarınca hepimiz diğer Ortaklar’ın özel kişisel bilgilerini korumak ve bu bilgilere saygı duymakla yükümlüyüz. İşiniz bu tür gizli bilgilere erişmenizi gerektiriyorsa, bu bilgileri korumaya ve yalnızca gerektiğinde işinizle ilgili görevlerinizi yürütmek amacıyla kullanmaya özen göstermelisiniz. Referans kontrolü gibi istihdama ilişkin bütün sorgular için İnsan Kaynakları Bölümünüze başvurmalısınız. Ayrıntılı bilgi için myDanaher’de Kişisel Bilgi Güvenlik Politikası bölümüne bakın.

S Juana’nın bölümünde son birkaç haftadan beri açık bir pozisyon için adaylarla mülakat yapılıyor. Juana, Danaher Şirketinin pozisyonu mümkün olan en kısa sürede doldurmak istediğini biliyor. Müdürünün adaylardan birinin ırkıyla, bir diğerinin de cinsiyetiyle ilgili şaka yaptığına kulak misafiri oluyor. Müdürünün sözlerinde ciddi olmadığından oldukça emin fakat şakalarının ayrımcı olabileceğini ve her iki kişiyi de işe almamasının sebebinin bu olduğundan endişeleniyor. Juana ne yapmalı?
C Mümkün olan en iyi işgücünü elimizde tutmak için tüm Danaher Şirketi Ortaklar’ı çeşitliliğe kucak açmalı ve ırkı, cinsiyeti veya korunan diğer özellikleri her ne olursa olsun tüm nitelikli bireyleri hoş karşılamalıdır. Juana’nın müdürünün şakaları dostça olmayan bir ortam yaratıyor ve müdürünün işe alım ile ilgili kararlarını işle ilişkili olmayan özelliklere göre verdiğinin bir işareti olabilir. Juana kaygılarını “Kaygıları Nasıl Ele Alıyoruz ve İhlalleri Nasıl Bildiriyoruz” bölümünde sıralanan kaynaklardan birine bildirmelidir.

Çıkar Çatışmalarını Tanımak ve Yetkiliye İletmek


“Çıkar çatışması”, bir Ortağın özel çıkarının herhangi bir şekilde bir Danaher Şirketi’nin çıkarlarıyla çatışması durumunda, hatta çatıştığı izlemine sahip olunması durumunda ortaya çıkar. Bir Ortak, çalıştığı Danaher Şirketindeki işlerini tarafsız ve etkin olarak yürütmesini zorlaştıracak eylemlerde bulunursa veya bu sonucu doğuracak çıkarları varsa, bir çatışma durumu ortaya çıkabilir. Bir Ortak veya Ortağın aile bireylerinden biri, bu Ortağın çalıştığı Danaher Şirketi’ndeki pozisyonu sayesinde uygunsuz kişisel yararlar sağlarsa da çıkar çatışması ortaya çıkar. Söz konusu çıkar çatışması Ortağın müdürüne iletilmediği ve müdürünün Ortağın işe dahil olabileceği yönünde bir karar vermediği ve Ortağın müdür tarafından belirlenen çatışmayı hafifletecek özel prosedürleri yerine getirmediği sürece Ortaklar, çıkar çatışması yaratan hiçbir durumda Danaher Şirketi için herhangi bir görevde çalışamaz veya hiçbir kararda yer alamaz.

Danaher Şirketi Başkan Yardımcısını veya daha kıdemli bir Ortağı ilgilendiren bütün çıkar çatışmaları, durumun fiilî mi yoksa potansiyel bir çıkar çatışması mı olduğunun ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin saptanmasında yardım almak için Danaher Corporation Baş Hukuk Müşaviri’ne veya Genel Müdürü’ne taşınmalıdır.

Aşağıdaki bölümler, genel çıkar çatışmaları senaryoları için ayrıntılı rehberlik sağlamaktadır.

TEDARİKÇİLERLE VE MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER

Sizin veya yakın bir arkadaşınızın veya aile bireylerinizden birinin bir Danaher Şirketi’ne satış yapan veya bir Danaher Şirketi’nden alım yapan bir şirkette finansal çıkarı varsa, bir çıkar çatışması yaşıyorsunuz demektir. Sizin veya yakın arkadaşınızın veya aile bireyinizin çıkarı, çalıştığınız Danaher Şirketi için mümkün olan en iyi anlaşmayı yapmaktan sizi alıkoyabilir. Böyle bir çıkar çatışmanız varsa, bu çatışmayı müdürünüze taşımadan ve çatışma hafifletilmeden Danaher Şirketi’ndeki hiçbir görevde çalışmaya veya sizin ya da yakın arkadaşınızın veya aile bireyinizin çıkarının olduğu şirket ile ilgili hiçbir Danaher Şirketi kararında yer almaya devam edemezsiniz.

Bu tür çıkar çatışmalarına örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir:

•Danaher Şirketi’ne yapılan bir mülkiyet satışında Ortaklar’dan birinin eşi komisyon alacaksa
•Ortaklar’dan biri, Ortağın ailesinden birinin sahibi, ortağı, yöneticisi, görevlisi veya çalışanı olduğu bir satıcı seçerse
•Ortaklar’dan biri, Ortağa borç para vermiş bir distribütörle distribütörlük sözleşmesi için görüşmede bulunursa
•Ortaklar’dan biri, Ortağın çalıştığı Danaher Şirketi ile iş yapan bir tedarikçinin veya müşterinin çalışanı, görevlisi veya sahibiyse

Ortaklar’dan birinin bir Danaher Şirketi ile iş yapan halka açık bir şirketle finansal ilişkisinin olmasının; Ortağın çıkarı, söz konusu halka açık şirketin ilgili hisse sınıfının yüzde ikisinden daha azını oluşturan borsada işlem gören hisse senetlerine sahip olmak (adi hisse senedi veya imtiyazlı hisse senedi gibi) ve/veya halka açık şirketin işlerinin normal seyrinde ve standart ticari şartlarda (Danaher ile iş yapan bir bankadan alınan mortgage konut kredisi gibi) kredi alınması ile sınırlı olduğu sürece, bu durumun bir çıkar çatışması olarak nitelendiremeyeceğini lütfen dikkate alın.

S Veronique’in eşi, bir Danaher Şirketi’ne ham madde satmak için fiyat teklifi veren özel bir şirketin başkanıdır. Söz konusu şirket, itibar sahibi bir şirkettir ve çok düşük fiyatlar teklif etmektedir. Veronique, bu seçimi yapmakla sorumlu değildir ancak bütün potansiyel satıcıları değerlendiren ekibin içinde yer almaktadır. Veronique, eşinin şirketinin en iyi satıcı olduğuna samimiyetle inanmakta ve eşinin şirketinin sözleşme yapma şansını tehlikeye atmak istememektedir. Bu durumu çıkar çatışması olarak açıklaması gerekir mi?
C Evet, Veronique’in bu bilgiyi müdürüne açıklaması gerekir. Veronique’in kişisel ilişkisi, bu işteki görevlerini tarafsız ve önyargısız olarak yürütmesini zorlaştırabilir. Veronique, kişisel ilişkisinden müdürünü haberdar etmeli ve eşinin şirketi ile ilgili karar verme süreci ile bağlantılı olan tüm görevlerden derhal ayrılmalıdır.

UYGUNSUZ KIŞISEL YARARLAR

Bir Ortağın, Danaher’deki pozisyonunu kullanarak üçüncü bir taraftan kişisel bir yarar sağlamayı kabul etmesi (örneğin, Ortak veya Ortağın ailesi için kamuya sunulmamış özel bir indirim veya başka bir yarar) ya da bir Ortağın bir Danaher Şirketi’nden kredi veya garanti almak gibi Danaher Şirketi ile yapılan bir işlemden doğrudan yarar sağlaması çıkar çatışmasıdır.

Unutmayın ki, fiilî veya potansiyel bir çıkar çatışmasının varlığı her zaman Davranış Standartlarımızın ihlal edildiğini göstermez. Ancak durumu açıklamadan çıkar çatışması yaratan herhangi bir görevde Danaher Şirketi için çalışmaya veya herhangi bir kararda yer almaya devam etmek, Davranış Standartlarının ihlalidir. Bir çıkar çatışmanızın olduğundan şüpheleniyorsanız konuya ilişkin kaygınızı derhal müdürünüze taşımalısınız.

ORTAKLARLA İLIŞKILER

Ortaklar’dan birinin iş kararlarını etkileyen veya etkiliyor gibi görünen kişisel bir ilişkisi varsa çıkar çatışması ortaya çıkar. Örneğin, durum bir yetkiliye bildirilip yetkili tarafından onaylanmadığı ve çatışmayı hafifletici şartlara uyulmadığı sürece bir Ortağın yakın aile bireylerini denetlemesi veya dolaylı olarak kendisine rapor veren yakın aile bireylerinin olması çıkar çatışmasına girer. “Yakın aile bireyleri” eşler, hayat arkadaşları, çocuklar, üvey çocuklar, ebeveynler, üvey ebeveynler, kardeşler, evlenme yolu ile kurulan akrabalık ilişkilerinin mevcut olduğu kişiler ve aynı evde yaşadığımız bizimle ilişkisi olan diğer kişilerdir.


RAKIPLERLE İLIŞKILER

Bir Danaher Şirketi’nde çalıştıkları sürece Ortaklar, Danaher Şirketleri’nden biriyle rekabet içinde olan başka bir şirkette çalışmayı kabul edemez. Ayrıca Ortaklar, herhangi bir Danaher Şirketi ile rekabet eden veya rekabete girmeyi amaçlayan bir iş faaliyetini başlatamaz veya destekleyemez. Böyle bir durumu fark ederseniz, yerel yasalarda aksi belirtilmedikçe “Kaygıları Nasıl Ele Alıyoruz ve İhlalleri Nasıl Bildiriyoruz” bölümünde listelenen kaynaklardan birine durumu bildirmelisiniz.


Tedarik Zincirimiz ve Diğer İş Ortaklarımız En İyi Ekibin Üyeleridir

Tedarik zincirimiz ve diğer iş ortaklarıyla olan ilişkilerimiz başarımız açısından çok önemlidir. Değerlerimizi paylaşan iş ortaklarıyla çalışmak istiyoruz ve onlardan Danaher ile iş yaparken standartlarımıza uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Tedarikçilerimizden beklentilerimiz Danaher Tedarikçi Davranış Kurallarında ortaya konulmuştur.

Tedarikçilerimizden ve diğer iş ortaklarımızdan alınan gizli bilgilerin mahremiyetini ve güvenliğini her zaman koruyun. Tedarikçilerimizden veya diğer iş ortaklarımızdan öğrenebileceğimiz üçüncü taraflara ait gizli bilgiler de buna dâhildir. Bu bilgileri hiçbir üçüncü tarafla ve işi gereği bu bilgiye ihtiyacı olanlar dışında hiçbir Ortakla paylaşmayın.

Bir iş ortağımız beklentilerimize uygun hareket etmezse Danaher’in itibarını riske atmış olur. Bu üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek, bizim işimizle ilgisi olan ve yasa dışı olduğunu veya doğruluk ilkesine uygun olmadığı düşünülebilecek herhangi bir eylemi bildirerek Danaher’in itibarını korumamız önemlidir. Üçüncü taraf bir iş ortağının böyle bir davranışta bulunduğunu veya bulunduğu izlenimini uyandırdığını görür veya bundan şüphelenirseniz yerel yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe durumu derhal müdürünüze bildirmelisiniz.

En İyi Ekip Kurallara Uyar

Danaher’de en iyi ekip, kurallara göre oynayarak kazanır. Ne zaman harekete geçme yetkiniz olduğunu bilmek ve ne zaman harekete geçmeden önce onay almanız gerektiğini bilmek kurallara göre oynamanın bir parçasıdır. Ne zaman harekete geçip geçmemeniz gerektiğine karar verirken aşağıdaki kuralları aklınızda bulundurun:

•Belge imzalamaya veya Danaher Corporation adına yetki kullanmaya veya diğer kişileri bu konuda yetkilendirmeye sadece Danaher Corporation görevlileri yetkilidir.
•Her Danaher Şirketi, Danaher Şirketi’nin varlıklarının korunmasına ve işlerimizi etkin bir şekilde yürütmemiz için gerekli olan uygun kontrollerin sağlanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış sözleşme süreçlerine sahiptir. Bu süreçler çerçevesinde belirli kuruluşlara ve belirli yönetim seviyelerine fiyatlandırma ve bazı diğer sözleşme koşulları ve şartları için iyi tanımlanmış yetkiler verilebilir. İmza yetkisi ve harcama yetkisi sınırlı olabilir ve belirli görevlere veya kişilere verilebilir. Bu süreçler dışında yan anlaşmalar aracılığı ile veya başka bir şekilde iş taahhütlerinde bulunulması kabul edilemez.
•Bir Ortağa doğrudan yarar sağlayan bütün ücret veya istihdam faaliyetleri için üst yöneticiden onay alınmasını gereklidir; yani bu tür bir eylem gerçekleştirilmeden önce Ortağın müdürünün müdüründen onay alınması gerekir. Üst yönetici onayına tabi olan ücret veya istihdam kararlarına örnek olabilecek durumlar arasında Ortağın taban aylığında artış, bir Ortağa teşvik primi teklif edilmesi veya teşvik priminin artışı ve bir Ortağın işe alınması veya terfi ettirilmesi sayılabilir.

Bir Danaher Şirketi adına belge imzalama veya başka bir eylemde bulunup bulunmama konusunda herhangi bir şüpheniz varsa eylemde bulunma yetkinizin olduğu sabit olana veya eyleme geçmek için onay vermeye yetkili bir Ortaktan bu konuda onay alana kadar harekete geçmeyin.

Tüm Ortaklar, Danaher müşterileri, tedarikçileri, rakipleri ve birlikte çalıştıkları Ortaklarıyla adil olarak iş yapmaya gayret etmelidir. Hiçbir Ortak; manipülasyon, gizleme, kişiye özel bilgilerin kötüyü kullanımı, maddî olguların yanlış beyanı veya başka herhangi bir haksız muamele ile hiç kimseden haksız çıkar sağlamamalıdır.

Müşteriler Konuşur, Biz Dinleriz

Adil Rekabet

Danaher Şirketleri rakiplerinden daha üstün performans göstermeye ve pazar payına sahip olmaya çalışır, ancak biz bunu yalnızca tüm dünyada rekabet yasalarına uyarak ve adil bir rekabet sürdürerek yapacağız. Rekabet yasaları, her bir ülke hukukuna göre değişiklik gösterir, ancak hepsinin amacı aynıdır. Bu yasalar, yüksek kaliteli ürünlerin ve hizmetlerin makul fiyatlarla sunulduğu bir serbest piyasayı korur ve sürdürür. Tüm Danaher Şirketleri ve tüm Ortaklar iş yaptığımız her yerde—bazen “antitröst”, “tekel” veya “rekabet” kanunları olarak da adlandırılan—bu yasalara uymalıdır.

Bu yasalara uymak amacıyla kaçınmamız gereken bazı durumlar vardır. Birinci kural: rakiplerinizle asla fiyatlandırma veya fiyatla ilgili bilgileri görüşmeyin. Bu kural, sıradan konuşmalar için bile geçerlidir. Ayrıca rakiplerimizden biriyle pazar, müşteri veya bölge paylaşımına ilişkin resmî veya gayriresmî, sözlü veya yazılı hiçbir anlaşma yapmayın. Müşterileri, tedarikçileri veya rakipleri boykot etme üzerine görüşmeyin. Rakiplerimizden biri sizi böyle bir tartışma içine çekerse derhal konuşmayı sonlandırın, konuyu amirinize bildirin ve hem kendinizi hem de çalıştığınız Danaher Şirketi’ni korumak için eylemlerinizi belgeleyin. Unutmayın ki, aynı kurallar ticaret odaları etkinlikleri için de geçerlidir. Nasıl bir ortamda olursa olsun, gizli bir anlaşma izlenimi bile Danaher Şirketi’niz için önemli bir risk yaratabilir.

Adil rekabet yasaları, rakiplerimiz hakkında elimizden geldiğince çok bilgi toplamamızı yasaklamaz. Ancak bu bilgilere asla yasa dışı veya dürüst olmayan yollardan ulaşmamalıyız. Örneğin, gizli bilgi toplamak amacıyla rakip bir şirketin çalışanını işe alamayız veya yeni bir Ortak’tan daha önceki çalıştığı yer ile ilgili gizli bilgileri açıklamasını isteyemeyiz. Birinden bize açıklama yetkisine sahip olmadığı bilgileri açıklamasını da isteyemeyiz. Daha önceden başka bir kuruluşta çalıştıysanız eski işverenleriniz ile ilgili gizli bilgileri hiçbir Danaher Şirketine veya Ortak’a açıklamayın.


S Jamal, yakın zamanda Danaher Şirketi temsilcisi olarak bir ticaret fuarına katılmıştır. Konferansın sonunda yemek sırasında rakip şirketlerden birinin temsilcisi Jamal’a çalıştığı şirketin sektördeki baskılar yüzünden fiyatlarını artırmayı düşündüğünden bahsetmiştir. Jamal’ın çalıştığı Danaher Şirketi de aynı baskılardan etkilenmektedir. Jamal’ın rakip temsilciyle çalıştığı Danaher Şirketi’nin fiyatlandırma planlarını konuşmasında bir sakınca var mıdır?
C Hayır. Fiyatlandırma ile ilgili konuları asla rakiplerimizden biriyle görüşemeyiz. Buna, rakibin fiyatlandırma uygulamaları ve planlarını öğrenmek (halka açık bilgiler haricinde) ve kendi fiyatlandırma planlarımızı açıklamak da dâhildir. Rakiplerimizden birinin böyle bir konu açtığını fark eder etmez yemeğin ortasında masadan kalkıp gitmeniz gerekse bile görüşmeyi bitirmelisiniz. Olanları derhal müdürünüze bildirin ve eylemlerinizi belgeleyin.

Adil ve Dürüst Reklamcılık ve Pazarlama

Danaher Şirketler’i, ürünlerimizin avantajlarını sunarken dürüst ve doğru bilgi vermeye kararlıdır. Bu nedenle Ortaklar, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve fiyatlarımızdan bahsederken doğru ve gerçekleri yansıtır bir şekilde davranmalıdır.

Reklam veya pazarlama görevlerinde çalışan Ortaklar, ürünlerimizin reklamının yapıldığı ve pazarlandığı yerlerdeki reklamcılık ve pazarlamayı düzenleyen ilgili tüm yasalardan haberdar olmalı ve bunlara uymalıdır.

Tıbbi işler veya dişçilik ile ilgili işlerde çalışan Ortaklar, bu sektörlerdeki pazarlama faaliyetlerine uygulanan birçok yönetmelik sebebiyle özellikle çok dikkatli olmalıdırlar.

Rüşvetten ve Uygunsuz Ödemelerden Kaçınmak

İş yaptığımız bütün ülkelerde rüşvet ve yolsuzluğa karşı yasalar vardır ve birçok ülkenin rüşvetle mücadele yasaları o ülkenin sınırları dışındaki eylemlere de uygulanmaktadır. Bu yasaların tümüne uymamız gerekmektedir. Danaher Corporation, ABD merkezli halka açık bir şirket olduğu için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Haricindeki Ülkelerde Yolsuzluk Kanunu’nun rüşvetle mücadele hükümlerine uymaya özellikle dikkat ediyoruz.

Hangi ülkede olursa olsun bu yasaların tümü aynı önemli yasakları içerir; müşterilerin çalışanlarına veya devlet çalışanlarına satış yapmak, bilgi almak ya da devletten izin, lisans elde etmek veya bir fiilde bulunulmasını sağlamak ya da başka herhangi bir iş avantajı sağlamak amacıyla rüşvet, gayriresmi komisyon veya diğer herhangi bir uygunsuz ödeme yapmayı ya da değerli bir şey vermeyi teklif edemeyiz.

Ayrıca distribütör, satış temsilcisi, temsilci, aracı gibi bir üçüncü taraf veya başka bir kişinin bizim adımıza böyle ödemeler yapmasına izin veremeyiz.

Başka bir Ortak’ın veya üçüncü bir tarafın böyle uygunsuz ödemeler yaptığından veya değerli bir şey verdiğinden şüphelenen bütün Ortaklar yerel yasalarda aksi belirtilmedikçe konuyu derhal Danaher Corporation Hukuk İşleri Bölümü’ne veya “Kaygıları Nasıl Ele Alıyoruz ve İhlalleri Nasıl Bildiriyoruz” bölümünde sıralanan kaynaklardan birine bildirmelidir.

Yapılacak bir ödemenin bu kuralları veya yasaları ihlal edebileceği konusunda endişeleriniz varsa, böyle bir ödemeyi teklif etmeden veya yapmadan önce konuya ilişkin görüş almalısınız. Ayrıntılı bilgi için myDanaher’de Yolsuzluğun Önlenmesine İlişkin Politikamız’a bakın.

Hediye Verme ve Kabul Etme ve Ağırlama


Ticari ikramlarda bulunmak ve kabul etmek müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve diğer iş ortaklarımızla iyi iş ilişkileri geliştirme sürecinin geleneksel bir parçasıdır. Ancak böyle faaliyetlerde bulunurken özenlice dikkatli olmamız gerekir. Ortaklar’dan biri, bir iş ortağından ölçüsüz hediyeler alır ve onun tarafından ağırlanmayı kabul ederse, bu Ortak’ın çıkar çatışması yaşadığı düşünülecektir ve bu konu ile ilgili kendisine bir daha sorumluluk verilmeyecektir. Bir iş ortağına ölçüsüz hediyeler verilir veya bir iş ortağı ölçüsüz bir şekilde ağırlanırsa bize karşı rüşvet suçlaması yapılabilir. Ortaklarımız’ın bu tür riskler ile baş edebilmelerine yardımcı olmak için myDanaher’de bulabileceğiniz Hediye ve Ağırlama Politikası’nı yayınladık. Hediye ve Ağırlama Politikası, verilebilecek ve kabul edilebilecek hediyelerin değerlerine sınırlar getirir ve tüm dünyadaki Ortaklar için hediye alıp verme veya ağırlama/ağırlanmaya ilişkin diğer şartları tanımlar. Hediyeler ve misafirlerinizi ağırlama biçiminiz her zaman zevkli ve işinize uygun olmalıdır ve çalıştığınız Danaher Şirketi’ni utandıracak özellikte olmamalıdır. Cinselliğe yönelik hediyeler ve ağırlama şekillerine izin verilmez. Hediye ve Ağırlama Politikası’na uygun olarak hediye alıp verebileceğinizden veya ağırlanmayı kabul edebileceğinizden/ağırlama teklif edebileceğinizden emin değilseniz müdürünüze veya “Kaygıları Nasıl Ele Alıyoruz ve İhlalleri Nasıl Bildiriyoruz” bölümünde sıralanan diğer kaynaklardan birine danışın.

S Darius adlı Ortak, çalıştığı Danaher Şirketleri’nden birine hizmet sağlamak isteyen bir yüklenici ile görüşmelerde bulunmaktadır. Yüklenici, birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri ve iş konuşabilmeleri için Dairus’u yemeğe çıkarmayı teklif eder. Darius bu teklifi kabul edebilir mi?
C Muhtemelen evet. Yemek, abartılı bir fiyatta olmadığı ve alışılmış şekilde olduğu ve Darius’un çalıştığı Danaher Şirketi adına önyargısız bir karar vermesini engelleyebilecek nitelikte olmadığı sürece iş yemekleri normalde kabul edilebilir. Darius sağduyulu davranmalı; görüşmelerin durumunu, yemeğin şartlarını ve kendisinin yemeği kabul etmesinin dışarıya nasıl bir izlenim uyandıracağı da göz önünde bulundurmalıdır.

Müşteriler ve Diğer Üçüncü Taraflar için Gezi Düzenlemek


Danaher İş Sistemi’ne (DİS) dayalı kalitemizi bir müşteriye veya diğer bir üçüncü tarafa göstermenin en iyi yolu bazen kendi gözleriyle görebilmeleri için onları bir Danaher Şirketi tesisine getirmektir. Müşterinin veya üçüncü tarafın gezi masraflarını Danaher Şirketi karşılayacaksa, Gezi Onay Formu’nun doldurulması ve ilgili formun müşterinin veya üçüncü tarafın seyahat masraflarının karşılanacağının taahhüt edilmesinden önce ilgili formun gönderilmesi de dâhil olmak üzere Müşteri Gezi ve Ağırlama Politikamız’a uyulması önemlidir.

Danaher Şirketleri, genellikle aşağıdaki durumlarda müşterinin veya diğer üçüncü bir tarafın masraflarını karşılamayı kabul edecektir:
•Danaher Şirketi’nin ürünlerinin ve hizmetlerinin sergilenmesi için seyahat gerekliyse
•Seyahat düzenlemeleri makulse (örneğin, ekonomi sınıfı uçak bileti ücreti ve lüks olmayan konaklama)
•Mola masraflarını alıcının üstlendiği ve Şirkete ek masraf çıkarmadığı durumlar haricinde seyahatin işe ilişkin amaçlarıyla doğrudan bağlantılı olmayan mola planları yapılmamışsa
•Müşterinin veya üçüncü tarafın seyahat edecek temsilcisinin amiri, tercihen Danaher’in söz konusu masrafları ödemesini rica eden bir mektupla belgelenerek geziyle ilgili önceden bilgilendirmişse
•Geziyi kabul eden alıcıya getirilmiş yasal kısıtlamalar yoksa

Seyahat ve konaklama ücretleri ve ilgili diğer seyahat masrafları Danaher Şirketleri tarafından mümkün olduğu mertebe havayolu şirketine, otele veya diğer satıcılara doğrudan yapılmalıdır. Bu masraflar için seyahat eden kişiye ödeme yapılması mutlaka gerekliyse ödeme yapılmadan önce bu kişiden ekinde faturaların yer aldığı alındı belgesi alınmalıdır.

Müşteri Gezi ve Ağırlama Politikası’nı ve Gezi Onay Formu’nu myDanaher’de bulabilirsiniz.

Müşteri Devletler ile Çalışmak

Birçok ülkede devlet, ürün ve hizmetlerin en önemli tüketicilerindendir. Bunların birçoğu bu ürün ve hizmetlerin nasıl tedarik edileceğine ve tedarikçilerin bu fırsatları değerlendirmeye çalışırken ve yaptıkları sözleşmeleri ifa ederken nasıl davranacaklarına ilişkin çeşitli koşullar öngörmektedir. Bu koşullara uyulmaması durumunda karşılaşılacak sonuçlar gibi söz konusu koşullar da her yerde farklı olabilir. Bu yasalara tipik bir örnek ABD Yalan Beyan Kanunu olabilir. Bu kanuna göre ABD hükümetiyle sözleşme yapmak veya ABD hükümetinden herhangi bir ödeme almak amacıyla ABD hükümet görevlilerine herhangi bir şekilde yalan beyanda bulunmak yasa dışıdır. Bazı ülkelerde devlet ile sözleşme yapmaya ilişkin bu düzenlemelerin ihlal edilmesi Ortaklar ve Danaher Şirketleri açısından önemli olan para cezaları, hapis ve gelecekte devlet sözleşmeleri için rekabete girme hakkının kaybı dahil muhtemel sonuçlara yol açabilir.

Nerede bulunursanız bulunun, çalıştığınız Danaher Şirketi için devlet ile iş yapmaya çalışıyorsanız veya çalıştığınız Danaher Şirketi’nin yaptığı bir sözleşmenin ifasından sorumluysanız yürürlükteki bütün kamu ihale ve kamu ihale sözleşmelerine ilişkin yasaları öğrenmekten ve bunlara uymaktan sorumlusunuz. Bulunduğunuz yerdeki yasalar nasıl olursa olsun şu temel ilkelere uymalısınız:
•Devlet ihalelerini her zaman en üst düzeyde doğruluk ve dürüstlük ile yürütün.
•Bir devlet çalışanına veya bir devlet çalışanının akrabalarına veya ortaklarına değerli bir şey teklif ederek asla devlet ihalesini kazanmaya çalışmayın.
•Devlet ihalesinde asla Danaher’e rekabette haksız avantaj sağlayacak bilgileri uygunsuz yollardan elde etmeye çalışmayın.
•Devlet görevlileri ve kurumlarıyla yaptığınız yazılı ve sözlü görüşmelerde her zaman doğru ve gerçekleri yansıtır şekilde davranın.
•Gerekli bütün kayıtları tutun.

Uluslararası Ticari Kontrollere Uyma

Danaher Şirketleri, ABD, Avrupa Birliği, Çin ve diğer birçok ülkede üretim yapmaktadır. Danaher Şirketleri ürünlerini bu ülkelerde ve daha birçok ülkede satmaktadır. Bu da tipik bir Danaher Şirketleri’nin çok çeşitli ihracat ve ithalat yasalarına tabi olduğu anlamına gelir.

İhracat yasaları, maddi olmayan teknik verilerin ve üretim bilgilerinin yanı sıra ham maddeleri, parçaları ve nihai ürünleri teslim edebileceğimiz yerlere sınırlamalar getirebilir. İhracat yasaları, bu maddeleri kime teslim edebileceğimize ve başka bir ülkeye götürüldüklerinde bu maddelerin hangi nihai kullanıma tabi tutulabileceğine de sınırlamalar getirebilir. İhraç ettiğimiz ürüne, bulunduğumuz ülkeye ve diğer birçok faktöre göre bu sınırlamalar değişebilir. Satış, üretim ve pazarlama stratejileri planlarken bu yasaların anlaşılması gereklidir ve bu yasalar işlerimizi diğer birçok yönden etkileyebilir. İhracat yasalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için myDanaher’deki İhracat Politikası bölümüne bakın.

İthalat yasaları, bir ülkeye ne ithal ettiğimizi açıkça beyan etmemizi ve bu maddelere uygulanan ilgili gümrük vergilerini ve diğer vergileri ödememizi gerektirir. Bu süreçler ve vergiler ülkeden ülkeye ve ithal ettiğimiz ürünlerin ithalat sınıfına göre değişir. Ham maddelere ve parçalara uygulanan ithalat vergilerinin miktarı, üretim maliyetlerini etkileyebilir ve nihai ürünlerimize uygulanan ithalat vergileri de satış marjımızı etkileyebilir. Küresel işlerimizde iyi planlama yapabilmek için ithalat yasalarını anlamamız gerekir. İthalat yasalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için myDanaher’deki İthalat Politikası bölümüne bakın.

S Mariela ABD’de bulunan bir Ortak’tır. ABD’deki bir müşteriye yapılacak bir satış üzerinde çalışmaktadır ve müşterinin ürünleri başka bir ülkeye ithal etmek istediğini öğrenir. Mariela ürünlerin gönderileceği son varış noktasının hangi ülke olduğunu bilmeden satışı tamamlayabilir mi?
C Mariela, müşteriden ürünlerin gönderileceği son varış noktasını öğrenmeli ve satılan Danaher Şirketi ürününün bu noktaya ithalat izni olduğundan emin olmalıdır. Mariela bu bilgiyi almaz ve ürün müşteri tarafından ithalatı yasak bir noktaya gönderilirse ABD ithalat makamları Mariela’yı ve çalıştığı Danaher Şirketi’ni ithalat ihlali yapmakla suçlayabilir.

Danaher Şirketler’i, Danaher Şirket kaynaklarının kara para aklama amaçlarıyla kullanılmasını önlemeye kararlıdır. “Kara para aklama”, bireylerin veya kuruluşların işledikleri suçlardan elde ettikleri gelirleri, bu gelirleri yasal gibi göstererek saklamaya çalışmalarıdır. Kara para aklamayı önlemeye ilişkin bütün yasa ve yönetmelikleri bilmemiz ve bunlara uymamız önemlidir. Bu da, ürünler ve hizmetler için yalnızca onaylı ve belgelenmiş ödeme uygulamalarıyla ödeme yapmamız ve almamız gerektiği ve müşterilerin olağan dışı işlemlerini yürütürken çok dikkatli olmamız ve sağduyulu davranmamız gerektiği anlamına gelir.

Aşağıdaki tehlike işaretlerine dikkat edin; bunlar kara para aklama faaliyetlerine işaret edebilir:
•İşleme taraf olmayan (örneğin, üçüncü taraf) veya yasal olarak ödeme alma hakkı bulunmayan bir tüzel kişiye ödeme yapılması yönünde istekler
•İşleme taraf olmayan (örneğin üçüncü taraf) veya yasal olarak ödeme yapma zorunluluğu
bulunmayan bir tüzel kişiden ödeme alınması yönünde istekler
•Güvenli bir banka sisteminin bulunmadığı durumlar hariç nakit ödeme alma yönünde istekler
•Müşterilerin siparişlerini standart prosedürlere uygun olmayan şekillerde gönderme yönünde istekler
•Döviz işlemlerinin yetkili olmayan kuruluşlarla yapılması yönünde istekler


Kaizen Bizim Yaşam Tarzımızdır


Danaher Şirketleri’nde Doğruluğun ve Kurallara Uyumun Güçlendirilmesi ve Sürdürülmesi


Yüksek düzeyde doğruluk ve uyum, Danaher olarak işlerimizin diğer tüm safhalarında kullandığımız aynı sürekli gelişim felsefesi ve araçları ile yakalayabileceğimiz ve sürdürebileceğimiz sonuçlardır. Sorumluluk alanınızda doğruluk veya kurallara uyum konusunda eksiklikler olduğunu fark ettiğinizde sorunun kökündeki sebebi belirlemeye, karşı önlemler almaya ve geçmişteki sorunların tekrar yaşanmaması ve gelecekteki olası sorunların önüne geçilmesi için süreçleri sürekli iyileştirmeye çalışın.

Ürün Kalitesi ve Güvenliğin Arttırılması ve Sürdürülmesi

Ürünlerimizin kalitesi ve güvenliği Danaher’in başarısının belkemiğidir. Danaher İş Sistemimiz sayesinde müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde daha üstün ürün kalitesi, hızlı teslimat ve makul fiyatlar sağlayan sağlam, etkin ve tekrarlanabilir süreçler geliştiririz. Tüm dünyada birçok farklı sektörde birçok farklı müşteriye hizmet veriyor olsak da müşterilerimizin bir beklentisi daima aynıdır: bütün Danaher Şirketler’i ürünlerinin, ürün kalitesi ve güvenliğine ilişkin yürürlükteki bütün yasal koşulları karşılaması. Bu nedenle ürün tasarım, geliştirme, üretim, test etme, etiketleme, ambalajlama, yerelleştirme, nitelendirme ve belgelendirme aşamalarına katılan bütün Danaher Şirketleri ve bütün Ortaklar şunları sağlamalıdır:
•Ürünlerimizin üretildikleri yerlerde yürürlükte olan bütün ürün kalite ve güvenlik koşullarına uyumlu olarak üretilmesi
•Ürünlerimizin satıldıkları bütün piyasalardaki tüm ürün kalite ve güvenlik koşullarını karşılaması
•Ürünlerimizin kalite ve güvenlik işaretlerine ve ambalajlama ve belgelemeye ilişkin bütün koşulları karşılaması
•Gerekli tüm ürün kalitesi ve güvenliği kayıtlarının, teftişlerinin, ön yeterliliklerinin veya bir ürünü piyasaya sürmeden önce tamamlanması yasal olarak gerekli olan tüm süreçlerin tamamlanması

Ürünlerimizin kalite ve güvenliği konusunda herhangi bir kaygınız veya endişeniz varsa kaygılarınızı müdürünüzle, Danaher Şirketiniz’deki ürün ve kalite uyum görevlisiyle veya “Kaygıları Nasıl Ele Alıyoruz ve İhlalleri Nasıl Bildiriyoruz” bölümünde belirtilen diğer kaynaklarla paylaşmalısınız.

Tıbbi Teknoloji Ürünlerinin Uygunluğunun Sağlanması


Bazı Danaher Şirketleri, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer ülkelerdeki benzer kurumlar tarafından düzenlenen tıbbi araçlar ve diğer ürünler üretmekte ve satmaktadır. Bu ürünlerin ürün kalite ve güvenlik koşulları kapsamlı ve karmaşıktır ve bu koşullara uyulmaması pazar kaybıyla sonuçlanabilir ve müşterilerimizin güvenini kaybetmemize neden olarak yıkıcı neticelere yol açabilir. Bu tür düzenlemelere tabi olan ve Danaher Şirketleri tarafından satılan bütün ürünlerin FDA ve dünya çapındaki tıbbi araçlardan sorumlu diğer kurumların kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak üretilmesini ve satılmasını sağlamalıyız.

Ayrıntılı bilgi için lütfen myDanaher’deki FDA Uyumluluk Politikası’na bakın.

Çevrenin Koruması ve Sürdürülebilir İş Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi

Danaher Şirketleri’nde, işimiz ile ilgili olan bütün çevre kanunlarının, yönetmeliklerin ve izin şartlarının koşullarını karşılamakta veya bunların ötesine geçmekteyiz. Ayrıca çevremizi koruyabilmek amacıyla çevre açısından güvenli uygulamalar kullanırız. Çevre yönetmelikleri atık su, hava emisyonu, katı atık, tehlikeli atık veya sızıntı yoluyla çevreye ulaşabilecek düzenlemeye tabi maddelerin kullanımı, kontrolü, nakliyesi, depolanması ve imha edilmesini düzenleyen kuralları kapsar. Düzenlemeye tabi olmayan maddelerin bile sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gereklidir. Düzenlemeye tabi olmayan bu maddelerin birçoğu da kötü idare edildiği takdirde çevre üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Danaher Şirketleri şunları gerçekleştirmeye kararlıdır:
•Çevresel performansta, atıkların en düşük seviyeye indirilmesinde ve kirliliğin önlenmesinde sürekli iyileşme
•Tedarik ve ürün tasarımı, ürünlerin test edilmesi, üretilmesi ve desteklenmesi dâhil olmak üzere uygulanabilir iş fonksiyonlarına güvenli çevre uygulamalarının entegrasyonu
•Üretim malzemelerinin seçiminde ve mülkiyet almadan, kiralamadan veya satmadan önce ve yeni ürün veya süreç geliştirilirken çevre üzerindeki etkilerin göz önünde bulundurulması
•Tesislerimizin emisyonları ve atıkları en düşük seviyeye indirecek şekilde tasarlanması, işletilmesi ve muhafazası
•Uygulanabildiği ölçüde maddelerin geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması dâhil olmak üzere maddelerin sorumlu bir şekilde kullanımı

Bütün Ortaklar’dan çevre yönetmeliklerini anlamaları ve günlük faaliyetlerini yürütürlerken bunlara uymaları beklenir. İşiniz düzenlemeye tabi maddelerle ilgiliyse veya maddelerin nasıl kullanılacağı, depolanacağı, nakledileceği veya imha edileceğine karar vermenizi gerektiriyorsa; bu maddelerin yasalara uygun, sorumlu ve güvenli bir şekilde idare edilmesini sağlamalısınız.

Ayrıntılı bilgi için myDanaher’deki Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası bölümümüze bakın.

Sağlıklı ve Güvenli Bir İş Yerinin Sağlanması

Her bir Danaher Şirketi, tüm Ortaklar için güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlamaya kararlıdır. Bunu yapabilmek için Danaher Şirketleri çalıştığımız tüm yerlerde yürürlükteki bütün iş yeri sağlık ve güvenlik yasalarına uyar. Her Ortak, Danaher Şirketleri’nin bütün güvenlik uygulamaları ve prosedürlerinin yanı sıra iş yerinize uygulanabilir bütün güvenlik yasaları ve yönetmeliklerini takip etmekle yükümlüdür. Herhangi bir Danaher Şirketi’nde güvenli olmayan veya tehlikeli bir durum veya uygulama fark ederseniz bunu derhal müdürünüze veya amirinize ya da “Kaygıları Nasıl Ele Alıyoruz ve İhlalleri Nasıl Bildiriyoruz” bölümünde sıralanan kaynaklardan birine bildirmelisiniz.

İş yeri güvenliği taahhüdümüzün parçası olarak hiç kimse tarafından yapılan şiddet eylemlerine veya tehditlerine müsamaha göstermeyeceğiz. Fiilî fiziksel şiddetin yanı sıra göz dağı veren veya tehdit edici konuşma tarzı da buna dâhildir. Bu amaçla Danaher Şirketi tarafından işletilen hiçbir mülkte hiçbir zaman silahlara izin verilmez. Tehdit edici herhangi bir davranış veya şiddet içeren fiilî veya potansiyel bir eylemin farkına varırsanız durumu derhal müdürünüze veya amirinize ya da “Kaygıları Nasıl Ele Alıyoruz ve İhlalleri Nasıl Bildiriyoruz” bölümünde belirtilen kaynaklardan birine bildirin.

Her birimizin sağlığının, güvenliğinin ve verimliliğinin korunması için Danaher Şirketi tarafından işletilen hiçbir mülkte yasa dışı ilaçlara izin verilmez. Danaher Şirketi’ne ait mekanlarda alkollü içeceklere yalnızca Danaher Şirketi sponsorluğundaki bir organizasyonda ve bir Danaher Şirketi tarafından makul ölçüde tüketilecek şekilde temin edildiğinde izin verilir. Çalışma saatleri içinde yasa dışı ilaçların veya alkolün etkisi altında olmanız performansınızı tehlikeli ölçüde düşürebilir ve çalışma arkadaşlarınızın güvenliğini tehlikeye sokabilir. Bu nedenle kesinlikle yasaktır.

S Bir Danaher Şirketi Ortağı olan Angelo, fırtınadan sonra masasının yakınında tavandan su sızdığını ve bunun da zemini kayganlaştırdığını fark eder. Angelo, yeri temizleyebildiği kadarıyla temizler ve uygun uyarı yazılarını koyar. Çatının tamir edilmesi için konuştuğu müdürü Meghan ise Angelo’ya “Bina bakımı senin işin değil, vaktimi boşa harcıyorsun” der. Angelo ne yapmalıdır?
A Angelo durumu derhal bulunduğu tesisin Çevre, Sağlık ve Güvenlik müdürüne bildirmelidir. Angelo, uyarı işaretleri koyarak ve müdürüyle konuşarak sorumlu davranmıştır fakat Meghan iş yerinde güvenliğin sağlanması için üzerine düşeni yapmamıştır. Güvenli bir iş yerinin sağlanmasında her Ortak’a düşen bir rol vardır.

En İleri Yenilikler Geleceğimizi Belirler


Fikri Mülkiyet Haklarımızın Korunması

Her Danaher Şirketi fikrî mülkiyetin oluşturulmasına katkı sağlar. Fikrî mülkiyet, Ortaklar tarafından yaratılan ve piyasada rekabet avantajı sağlayan buluşlar, fikirler ve orijinal çalışmalar anlamına gelir. En ileri yenilikler derken kastettiğimiz bu orijinal fikirler ve çalışmalardır ve bunları rakiplerimizden korumamız gerekir. Bu değerli fikirlerden bazıları çeşitli devlet kurumlarında (patent daireleri) gerekli belgelerin doldurulmasıyla, bazıları da ürünlerimizde özel işaretlerin (telif hakkı işaretleri, ticari markalar) kullanılmasıyla korunabilir. Bazı fikirler ise kesin surette gizli tutularak ve üçüncü taraflarla asla paylaşılmayarak (ticari sırlar) korunur. Ne tür fikrî mülkiyet yaratırsanız yaratın önemli olan söz konusu hakkın korunması için doğru adımların atılmasıdır. Fikrî mülkiyet yaratan bütün Ortaklar çalıştıkları Danaher Şirketi’nin fikrî mülkiyetin tanınması ve korunmasına ilişkin politikalarına ve süreçlerine uymalıdırlar. Kendileri fikrî mülkiyet yaratmamış bile olsalar bütün Ortaklar, Danaher Şirketleri’nde birlikte çalıştıkları ve Danaher Şirketi’ndeki işlerini yürütmek için bu ticaret sırrını bilmesi gereken Ortaklar dışındaki kişilere ticari sırların açıklanmasından kaçınmak için çok dikkatli davranmalıdır.

Fikrî mülkiyet haklarının korunması için uygun adımların atılmasına yönelik ayrıntılı bilgi için lütfen myDanaher’de Fikrî Mülkiyet Politikası bölümüne bakın.

Başkalarının Fikri Mülkiyet Haklarına Saygı Gösterilmesi


Danaher Şirketleri, üçüncü tarafların fikrî mülkiyet haklarına saygı duyar. Danaher Şirketleri iç veya dış faaliyetlerinde kullanılan bütün üçüncü taraf içerikler, yalnızca geçerli bir lisansın veya bunun gibi başka bir yasal kullanım hakkının özel şartlarına uygun olarak kullanılacaktır. Danaher Şirketiniz’in herhangi bir üçüncü taraf içeriği kullanım hakkı ile ilgili bir şüpheniz varsa, Danaher Şirketi’nizin hukuk işlerinden sorumlu ekibinden veya Danaher Corporation Hukuk Bölümü’nden yardım alın.

Üçüncü taraf patentleri, telif hakları, ticari sırları, buluşları veya üçüncü taraf fikrî mülkiyet konularına ilişkin size yöneltilen sorular için çalıştığınız Danaher Şirketi’ndeki hukuk işlerinden sorumlu ekibe veya Danaher Corporation
Hukuk Bölümü’ne başvurun.

Şirket Bilgisayar Sistemlerinin ve Diğer Teknolojilerin Tüm İş Safhalarında Yenilikleri Geliştirmek için Araç Olarak Kullanılması

Danaher Şirketleri bilgisayar sistemleri ve ilgili uygulamalar ve teknolojiler Danaher Şirketleri’nin iş ile ilgili amaçları için sağlanmaktadır. Bunlar yeniliklerin ve verimin geliştirilmesi için birer araçtır. Bu sistemleri ve uygulamaları, bunlarda depolanan veriler ile birlikte hasara, değiştirilmeye, çalınmaya, dolandırıcılığa ve izinsiz erişime karşı korumalıyız.

Danaher Şirketleri tarafından sağlanan internet erişimini, e-posta ve anlık mesajlaşma gibi elektronik iletişim uygulamalarını, iş performansınızı veya sistemlerin işe yönelik kullanımını engellemediği sürece sınırlı bir şekilde kişisel amaçlarınız için kullanabilirsiniz.

Danaher Şirketleri’nin sahip olduğu veya Danaher Şirketleri tarafından sağlanan veya ödenen hiçbir donanım, yazılım, hizmet, abonelik, uygulama veya diğer teknolojiyi izinsiz, meslek ahlakına aykırı veya yasa dışı amaçlarla ya da Danaher için utanç verici olacak herhangi bir amaçla veya herhangi bir şekilde asla kullanmayın. Bunlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:
•Yasa dışı veya kötü sözler içeren ya da rencide edici, küfürlü, pornografik veya cinsel içerikli materyallerin görüntülenmesi, indirilmesi ya da aktarılması
•Taciz veya ayrımcılık olarak yorumlanabilecek herhangi bir şeyin iletilmesi
•Bir Danaher Şirketi hakkında veya bir Danaher Şirketi müşterisi, iş ortağı ya da tedarikçisi hakkında aşağılayıcı veya gizli bir bilginin ortaya çıkarılması
•Telif hakkı ile korunan materyallerin, ticari sırların, mülkiyete konu olan finansal bilgilerin, müşteri, çalışan veya pazarlama bilgilerinin, ihraç denetim verileri ya da benzer materyallerin uygun izinler alınmadan gönderilmesi veya indirilmesi

Bilgisayar sistemlerimizin ve çevresel cihazların Danaher Şirketi’nin mülkiyetinde olduğunu unutmayın. Danaher tarafından sağlanan bilgisayarlarda ve çevresel cihazlarda veya bu bilgisayarlar ve cihazlarla oluşturulan, aktarılan, alınan, depolanan ya da erişilen iletiler, materyaller ve veriler yasanın izin verdiği ölçüde Danaher’e aittir ve Danaher, bilgisayar ağımızın ve bilgisayar sistemlerimizin ve çevresel cihazların nasıl kullanıldığını izleme hakkını saklı tutar. Bu, yürürlükteki yasa aksini gerektirmedikçe, bu sistemlere ve materyallere ilişkin olarak Ortaklar’ın gizlilik beklentisine sahip olmadığı anlamına gelir.Bu nedenle, bu kaynakları doğru kullanabilmek için Davranış Standartlarımıza ve Danaher Şirketi politikalarına uymamız çok daha önemlidir.


Hissedarlarımız için Rekabet Ederiz

İtibarımızın Korunması

Danaher Corporation medyaya, finansal analistlere ve kamuoyuna, açık ve doğru bilgiler vermeye gayret eder. Bu durum, önemli yasal koşulları yerine getirmemizi sağlamanın yanı sıra hissedarlarımızın, potansiyel yatırımcıların ve resmî düzenleyici kuruluşların güvenini kazanmamıza yardımcı olur. Bunun karşılığında şirketimizin itibarı güçlenmektedir. Bu çok önemli bir görev olduğu için yalnızca çok az sayıda kişinin Danaher Corporation veya Danaher Şirketleri performansı veya işleri hakkında medyaya ve finansal analistlere konuşma yetkisi vardır. Bu nedenle, bir medya üyesi veya finansal analist bilgi almak için sizi arar ya da bu yönde bir istekte bulunursa bu talebi Danaher Corporation Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne iletin. Kendi kendinize hiçbir bilgi vermeyin. Kibar bir şekilde “Danaher’in politikası gereğince medyadan gelen bütün isteklerin Danaher Yatırımcı İlişkileri Bölümü aracılığıyla yürütüldüğünü” belirtin. Danaher Şirketleri’ndeki uygun kişilerin işlerin olağan seyri içinde, yeni ürünler, yeni hizmetler veya ödüller veya takdir bildirileri ile ilgili olarak basın bültenleri düzenlemelerinde ve ticari basına konuşmalarında bir sakınca olmadığını unutmayın.

Danaher Corporation, Ortaklar arasında bütün Danaher Şirketleri adına belirli kitlelere konuşabilecek belirli kişiler tayin etseler de bütün Ortaklar, birbirimizle, müşterilerimizle veya potansiyel müşterilerimizle ve diğer menfaat sahipleri ile günlük etkileşimlerimizde Danaher adına konuşuyoruz. Yüz yüze, telefonla veya elektronik olarak bu iletişimleri yürütürken dikkatli davranın ve en üst düzeyde profesyonellik sergileyin. Özellikle, elektronik iletilerin (e-posta ve metin mesajları gibi) kalıcı olduğunu ve uygunsuz veya meslek ahlakına aykırı olması durumunda Danaher’in itibarını olumsuz yönde etkileyebilecek aktarılabilir iletişim kayıtları olduğunu unutmayın.

Ortaklar olarak bizden, Danaher Şirketleri’nin itibarına olumsuz yönde etki edecek davranışlardan kaçınmamız beklenir. Ortaklar; herhangi bir Danaher Şirketi, Danaher Şirketi iş uygulaması veya Danaher Şirketi müşterisi, iş ortağı ya da tedarikçisi hakkında aşağılayıcı veya gizli bilgiyi yayınlamamalıdır. Elektronik postalar, bloglar ve tweetler gibi kişisel veya profesyonel bütün yayın şekilleri buna dâhildir.

İçeriden Edinilen Bilgilerin Ticaretinden ve Tüyo Vermekten Kaçınmak

İşlerimizin olağan seyri sırasında çalıştığımız Danaher Şirketi veya iş yaptığımız diğer şirketler hakkında önemli ve kamuya açık olmayan bilgiler öğrenebiliriz. İçeriden edinilen bilgilerin ticaretinden kaçınmak görevimizdir; yani bu bilgileri mali kazanç sağlamak amacıyla hisse senedi alma ve satma konusunda karar vermek için kullanmamalıyız. Makul bir yatırımcı tarafından o şirketin hisselerinin alınması, satılması veya elde tutulmasının belirlenmesinde önemli rol oynadığı düşünülen bilgiler “önemli” kabul edilir. Genel kamuya açıklanmamış bilgiler “kamuya açık olmayan” olarak kabul edilir ve kamuya açıklandıktan sonra iki tam işlem günü geçene kadar “kamuya açık olmayan” olarak kalır. Bu tür önemli ve kamuya açık olmayan bilgilere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:
•Şirket birleşmesi, şirket satın alma veya elden çıkarma haberleri
•Şirket hisselerinin halka arzının veya satışının planlanması
•Şirketle ilgili önemli düzenleyici işlemler veya önemli hukuk davaları
•Üst düzey yönetimde değişiklikler
•Dikkate değer yeni ürünler veya müşteri taahhütleri

İçeriden edinilen bilgilerin ticaretine ilişkin yasalar, bu bilgileri hisse alım-satımına dayanak olarak kullanacak başka kişilere “tüyo verilmesini” veya önemli ve kamuya açık olmayan bilgilerin verilmesini yasaklar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için bu tür bilgileri (bir Danaher Şirketi veya başka bir şirketle ilgili olsun ya da olmasın) arkadaşlarınız ve aileniz de dâhil çalıştığınız kuruluş dışındaki hiç kimseyle paylaşmayın. Bu bilgileri, iş gereği konuşulması gereken durumlar dışında çalışma arkadaşınız Ortaklar ile tartışmaktan da kaçınmalısınız. Ayrıca bazı Ortaklar Danaher hisselerinin alım-satımına ilişkin faaliyetlerde bulunmalarının yasak olduğu “karartma dönemlerine” tabidir ve bu işlemleri gerçekleştirmeden önce ön izin almaları gerekebilir.

Ayrıntılı bilgi için myDanaher’de İçeriden Edinilen Bilgilerin Ticareti politikamıza bakın. İçeriden edinilen bilgilerin ticareti veya tüyo verme suçlarına karışmış birini fark ederseniz durumu hemen Danaher Corporation Hukuk Bölümü’ne veya Doğruluk ve Kurallara Uyum Yardım Hattı’na (www.danaherintegrity.com veya
www.danaherintegrityeu.com) bildirin.

Defter ve Kayıtların Şeffaf Bir Şekilde Tutulması


Danaher Corporation hissedarları, Danaher Şirketleri’nin defterler ve kayıtları tam ve dürüst bir şekilde tuttuğuna güvenmektedir. Bu kayıtlar, hissedarlarımıza ve kamuya Danaher’in faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin doğru ve tam bir fikir sağlayan Danaher Corporation’ın bütün kamuyu bilgilendirme amaçlı açıklamaları ve dosyaları için bir temel oluşturur. Ayrıca Danaher Şirketleri bu kayıtları, önemli iş kararları vermek için de kullanır.

Mali tablolarımızın varlıklarımızı ve işlemlerimizi doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak için hepimiz, tüm Danaher Şirketleri kayıtlarına girdiğimiz bilgilerin eksiksiz, doğru ve anlaşılır olmasını sağlamalıyız. Defter ve kayıtların tutulması her Ortağın birincil görevi olmamakla birlikte hepimiz bir şekilde bilgileri kayıt altına alıyoruz ve bunları çalıştığımız Danaher Şirketi’ne veriyoruz. Maaş bordrosu belgeleri, zaman çizelgeleri, seyahat ve masraf raporları, ürünlerin test raporları, satış raporları, müşteri ve tedarikçi kayıtları ve diğer bütün Danaher Şirketi kayıtlarında verdiğimiz tüm bilgiler buna dâhildir. Ortaklar, iş kayıtları üzerinde tahrifat yapmamalı veya sahte, doğru olmayan veya yanıltıcı iş kayıtlarının oluşturulmasında ya da dağıtılmasında bilerek yer almamalıdır.

Hiçbir Danaher Şirketi kaydına yanlış veya sahte bir giriş yapmamalıyız. Ayrıca asla “rüşvet fonu” veya herhangi bir diğer “kayıt dışı” hesap gibi kaydı tutulmayan fon ve varlıklar oluşturmamalıyız. Mali sahtecilik yaptığı anlaşılan herkes hukuki ve cezai yükümlülüklerinin yanında disiplin cezasına tabi olacaktır. Muhasebe ve mali raporlamaya ilişkin yanlış olabilecek bir eylemden haberdarsanız veya şüpheleniyorsanız ya da dürüst ve doğru kayıt tutma konusunda sorularınız varsa derhal “Kaygıları Nasıl Ele Alıyoruz ve İhlalleri Nasıl Bildiriyoruz” bölümünde sıralanan kaynaklardan biriyle irtibata geçin.

Aramızda mali ve muhasebe ile ilgili sorumlulukları olanlarımıza, Danaher Şirketimiz’in mali tablolarının doğru, adil, tam olmasını ve zamanında yapılmasını sağlama konusunda özel bir görev düşmektedir. Bu nedenle, bu raporlara ilişkin yasal ve düzenleyici koşullara uymakla kalmayıp geçerli tüm iç denetim mekanizmalarını bilmeli ve bunlara da uymalıyız.

Danaher Corporation mali tablolarının veya ABD Sermaye Piyasası Kurumu’na sunulacak diğer raporların hazırlanma sürecinde herhangi bir görevi olan Ortaklar, mali tabloların ve raporların hiçbir yanlış veya yanıltıcı beyan içermemesi için ve yanıltıcı olmaktan kaçınmak adına, bunların gerekli tüm olgu ve bilgileri kapsamasını sağlamakla yükümlüdürler.

Ortaklar, Danaher Şirketleri’nin mali tablolarını veya iç denetimlerini kontrol etmek veya incelemekle görevli hiçbir bağımsız muhasebeciye Danaher Şirketleri’nin mali tablolarının yanıltıcı olmasını sağlamak amacıyla baskı yapmamalı, onları manipüle etmemeli veya yanlış yönlendirmemelidir.

Hiçbir Ortak mali raporda, çevresel izleme raporlarında veya herhangi başka Danaher şirket kayıtlarında, devlet kurumlarına, iç veya dış denetçilere ya da onay mercilerine sunulan veya bunlar için tutulan diğer belgelerde asla yanlış ya da yanıltıcı beyanlarda bulunmamalıdır. Yanlış, eksik veya zamanında yapılmayan kayıtlar ya da raporlamalar, bu eylemlere karışanlar için hukuki veya cezai yükümlülükle sonuçlanabilir.

KAYITLARIN YÖNETIMI VE KAYITLARIN MUHAFAZASI

Danaher Şirketleri’nin yaptığı tüm sözleşmeler ve verdiği yasal olarak bağlayıcı tüm taahhütler ticari ve yasal olarak geçerli bir yazılı biçime dökülmelidir. Bu, Danaher’in defter ve kayıtlarının doğruluğunun sağlanmasına yardımcı olur.
Danaher Şirketi iş kayıtlarını, iş ile ilgili amaçlar için gerekli olduğu süre boyunca veya yürürlükteki yasanın şart koşması halinde daha uzun bir süre boyunca muhafaza etmekle yükümlüyüz. Danaher Şirketi iş kayıtlarını, yalnızca işle ilgili amaçlar için artık gerekli olmadığında ve tüm zorunlu muhafaza süreleri geçtikten sonra imha edin.

Mahkeme celbine tabi veya yasal bir takibata, iç veya dış soruşturma ya da düzenleyici işlem ile ilgisi olabileceğini düşündüğünüz belgeleri asla imha etmeyin. Bu tür belgeleri imha etmeniz isteniyorsa veya birinin bunları imha edebileceğinden endişe ediyorsanız Danaher Corporation Hukuk Bölümü veya Doğruluk ve Kurallara Uyum Yardım Hattı (www.danaherintegrity.com veya www.danaherintegrityeu.com) ile irtibata geçin.

Danaher Şirketleri’nin Değerli Varlıklarının Korunması

Bizden çalıştığımız Danaher Şirketleri’nin varlıklarını korumamız ve bunların işle ilgili meşru amaçlarla etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamamız beklenir. Hırsızlık, dikkatsizlik veya israf, kârımız üzerinde doğrudan etkilidir. Danaher Şirketlerimiz’in varlıkları arasında, Danaher Şirketi için yürüttüğümüz işlerin olağan seyri sırasında karşılaştığımız Danaher Şirketimiz’in fiziki varlıkları, gizli bilgileri ve fikrî mülkiyetleri ve iş fırsatları vardır. Bu varlıkların korunması ve etkin bir biçimde yayılması Danaher’in sürekli başarısı açısından çok önemlidir.

FIZIKI VARLIKLAR

Danaher’in fiziki varlıklarına tesislerimiz ve ekipmanlarımız, nihai ürünlerimizin envanterleri, tamamlayıcı ve ham maddeler ve kontrolümüz altında olan diğer tüm maddi kalemler dahildir. Bu fiziki varlıklar nihayetinde hissedarlarımıza aittir. Bu nedenle, bu varlıkları hırsızlık, hasar veya kötüye kullanıma karşı korumak ve bu varlıkların uygun şekilde kullanılması için dikkatli olmalıyız. Şirket dışındaki işlerimiz için Danaher Şirketi fiziki varlıklarını asla kullanamayız.

GIZLI BILGILER

Çalıştığımız Danaher Şirketi’nin işlerini yürütürken gizli bilgiler edinebiliriz. Danaher Şirketleri’miz ya da müşterileri veya tedarikçileri tarafından bize emanet edilen bilgilerin gizliliğini, açıklamamıza izin verilen ya da açıklamanın yasal olarak zorunlu olduğu durumlar haricinde korumalıyız. Gizli bilgilere, kamuya açıklanmayan ve Danaher Şirketi’mizdeki pozisyonumuz sebebiyle öğrendiğimiz, özellikle açıklanması rakipler için yararlı olabilecek ya da Danaher Şirketi veya müşterileri ya da tedarikçileri için zararlı olabilecek tüm bilgiler dahildir. Yaygın örnekler arasında toplu olarak veya ürüne ilişkin satış sonuçlarımız, müşteri listelerimiz, ürünlerimizin fiyat ve maliyet bilgileri, ürünlerimizin teknik ayrıntıları ve üretim süreçleri ve satış stratejilerimiz, ürün yol haritaları ve stratejik iş planları sayılabilir.

Gizli bilgilerimiz maddi olmayan varlıklarımızdır ve üçüncü kişilere açıklanmaktan korunmalıdır. Konuşmalarınızın duyulabileceği asansör, restoran veya Danaher Şirketi’nizdeki dinlenme odaları gibi açık alanlarda gizli bilgilerden bahsetmeyin. Ayrıca gizli bilgileri ve içinde gizli bilgiler bulunan bilgisayarları, cep telefonlarını veya diğer elektronik araçları gizliliğin ihlal edilebileceği yerlerde bırakmayın. Mümkünse gizli bilgilerin elektronik ve basılı kopyalarını “Gizli” olarak veya benzer bir işaret ile işaretleyin. Bildiğiniz veya eriştiğiniz bir bilginin gizli olup olmadığından emin değilseniz gizliymiş gibi davranın. Danaher Şirketi’nin gizli bilgilerini iş dışında amaçlar için asla kullanmayın.

Danaher’deki işinizden ayrıldıktan sonra da bu yükümlülükler devam edecektir. Danaher’den ayrıldığınızda Danaher Şirketi’nin hiçbir gizli bilgisini açıklamamalı veya kullanmamalısınız. Ayrıca elinizde bulunan içinde Danaher gizli bilgilerinin bulunduğu materyallerin bütün nüshaları veya bütün araçları iade etmelisiniz.

KURUMSAL FIRSATLAR

Çalıştığınız Danaher Şirketi’ndeki pozisyonunuz sayesinde farkına vardığınız hiçbir iş veya yatırım fırsatını kişisel çıkarlarınız için kullanamazsınız ve bu tür fırsatları üçüncü kişilere aktaramazsınız. Bu fırsatlar çalıştığınız Danaher Şirketi’ne aittir. Ortaklar özellikle şunları yapamaz:
•Danaher Şirketi’nin mülkiyeti, bilgileri veya pozisyonunun kullanılması vasıtasıyla farkına varılan fırsatlardan kişisel olarak yararlanmak
•Danaher mülkiyetini, bilgisini veya pozisyonunu kişisel kazançlar için kullanmak
•Bir Danaher Şirketi ile rekabete girmek

Ortaklar, Ortağın çalıştığı Danaher Şirketi’nde sorumlu Danaher Corporation Başkan Vekili tarafından önceden onay verilmediği sürece veya Ortak’ın Danaher Corporation Başkan Vekili olması halinde Danaher Corporation Genel Müdürü tarafından önceden onay verilmediği sürece kâr amacı güden ve Danaher Şirketi olmayan bir şirketin yönetim kurulunda hizmet veremezler.

S Hannah şirket dışında bir danışmandan bir telefon ve ardından e-posta alır. Danışman, Danaher Şirketi’ndeki profesyonel tecrübeleri hakkındaki sorularını yanıtlaması karşılığında ona para vermek istemektedir. Danışman Hannah’a işten çıktıktan sonra konuşabileceklerini, böylece sorularını çalışma saatleri içinde yanıtlamamış olacağını söyler. Hannah bu danışmanın teklifini kabul edebilir mi?
C Hayır, Hannah bu teklifi kabul edemez. Hannah danışmanın sorularını iş saatleri dışında da yanıtlayacak olsa danışman Hannah’nın çalışırken geçirdiği vakit ile ilgili bilgilere ulaşmaya çalışmaktadır. Bu bilgi, Danaher’in gizli bilgisidir ve bu bilgiler karşılığında ücret alabilme ihtimali Danaher’e ait kurumsal bir fırsattır, bu nedenle Hannah’nın bu teklifi reddetmesi için iki sebebi vardır.

Delaware Genel Şirketler Kanunu Bölüm 122(17) uyarınca, Danaher Corporation Yönetim Kurulu, Danaher Corporation yönetim kurulunda bulunan ve çalışan olmayan yöneticiler (“şirket dışı kurul üyesi”) için kurumsal fırsatlara ilişkin aşağıdaki politikayı ayrıca kabul etmiştir: Danaher Corporation, söz konusu şirket dışı kurul üyesinin bu fırsatlardan (i) kurul üyesinin Danaher Corporation yöneticisi olarak görevlerindeki performansı ile bağlantılı olarak fırsatla karşılaştığı veya bu şirket dışı kurul üyesinin fırsatı teklif eden kişinin Danaher Corporation’a veya bir Danaher Corporation iştirakine teklif ettiğini düşünmesine makul surette yol açabilecek durumlar ya da (ii) şirket dışı kurul üyesinin, elde edilen fırsatın Danaher Corporation veya onun bir iştirakinin çıkarına olacağını makul surette düşünmesine yol açacak özellikte olması durumunda Danaher Corporation veya onun bir iştirakinin bilgilerinin veya mülkiyetinin kullanılması yoluyla fırsatın farkına vardığı durumlar hariç olmak üzere, şirket dışı kurul üyesinin farkında olduğu bir iş faaliyetine katılma fırsatından veya böyle bir faaliyete katılma fırsatı sağlayacak bir tekliften sağlayacağı herhangi bir çıkardan veya beklentiden feragat eder ve bu üyenin Danaher Corporation’a bu tür bir fırsatı bildirme, teklif etme veya sunma mesuliyeti olmaz.

Siyasi ve Hayır Amaçlı Faaliyetler ve Katkılar

Hepimizin yaşadığımız ülkelerdeki siyasi süreçlere katılma hakkımız vardır. Ancak hiçbir siyasi organizasyonda Danaher Şirketleri’ni temsil edemeyiz veya siyasi katkı amacıyla Danaher Şirketleri fonlarını kullanamayız. Siyasi faaliyetlere kendi boş zamanımızda ve kendi paramızı kullanmak suretiyle katılabiliriz ve bu katılımımız işimizdeki görevlerimizi engellememelidir.

Danaher Şirketleri faaliyet gösterdikleri toplumlarda çeşitli hayır kurumlarını desteklemektedir. Ortaklar, Danaher Şirketi fonlarını kullanarak hayır kurumlarına bireysel olarak yardım etmemelidir. Danaher Şirketleri tarafından yapılacak tüm yardımlar ilgili Danaher Şirketi politikalarına göre yapılmalıdır.

Davranış Standartlarımızdan Feragat

Danaher Corporation sadece çok sınırlı koşullar altında Davranış Standartlarımızın bir hükmünden feragat etmeyi uygun bulabilir. Bütün feragatler, Danaher Corporation Yönetim Kurulu, Genel Müdür veya Baş Hukuk Müşaviri’nin yazılı ön onayını gerektirir, ve bir kurul üyesi veya Danaher Corporation genel müdürü için feragat kararı yalnızca Danaher Corporation Yönetim Kurulu veya Danaher Corporation Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir komite tarafından verilebilir. Bütün feragatler yasanın veya New York Menkul Kıymetler Borsasının gerektirdiği ölçüde hemen açıklanacaktır.

Davranış Standartlarımız size sözleşmeden doğan hiçbir hak vermez veya şirketinizle aranızdaki istihdam ilişkilerini (Davranış Standartlarımız istihdam anlaşması, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi veya istihdam ilişkisini düzenleyen benzer bir anlaşma içine dâhil edilmediği sürece) değiştirmez. İstediğiniz an işinizden kendi iradenizle ayrılmakta serbestsiniz. Benzer şekilde şirketiniz de yürürlükteki yasalara ve istihdamınızın tabi olduğu istihdam anlaşmalarına bağlı olarak istihdamınıza son verilmesinin işletmenin çıkarları açısından en iyisi olacağını düşünmesi halinde istediği an istihdamınıza son verebilir. Davranış Standartlarımızda kullanılan “istihdam anlaşması” terimi, yalnızca istihdam anlaşmalarına değil, aynı zamanda geçerli tüm toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ve benzer anlaşmalara da işaret eder.

Lütfen Davranış Standartlarımız ile ilgili sorularınızı yerel hukuk, mali işler veya insan kaynakları bölümlerinize veya aşağıdaki Danaher Corporation Ortaklarına iletmekten çekinmeyin.

DANAHER CORPORATION HUKUK BÖLÜMÜ

JAMES O’REİLLY Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı ve Sekreter jim.oreilly@danaher.com
MARY BRITTON Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri, Davalar mary.britton@danaher.com
DANIEL GAREN Başkan Yardımcısı, Küresel Uyum daniel.garen@danaher.com
PATRICIA KIM Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri İş ve İstihdam patricia.kim@danaher.com
STEPHEN EVANOFF Başkan Yardımcısı, Çevre, Sağlık ve Güvenlik stephen.evanoff@danaher.com

DANAHER CORPORATION İÇ DENETIM

CHRIS SANDBERG Başkan Yardımcısı, İç Denetim chris.sandberg@danaher.com

DANAHER CORPORATION İNSAN KAYNAKLARI

ANGIE LALOR Üst Düzey Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları angie.lalor@danaher.com

Danaher Corporation İrtibat Bilgileri


2200 Pennsylvania Avenue, NW
Suite 800 West
Washington, DC 20037
www.danaher.com

Biz Sizi Arayalım

© 2000-2015 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

Diversffect