UniCel® DxC 600i Synchron® Access® KLİNİK SİSTEM TEST MENÜSÜ

 
UniCel® DxC 600i Synchron® Access® Clinical System Test Menu

  

150'den fazla likit reaktifi içeren test menüsü ile kullanıma hazır reaktifler, laboratuvarınızın kardiyak, protein testleri, üreme, tiroid, tedaviye yönelik ilaç takibi, kötü kullanımlı ilaç ve diğer rutin testlerini birleştirir. DxC 600i sistem üzerinde 89 reaktif yükleme kapasitesi sayesinde laboratuvarınızın ihtiyaç duyduğu testleri sisteme yapılandırarak karşılar.

 

 

Beckman Coulter sürekli genişleyen test menüsü sunar:

                       

  • Reaktifler likit formda olup, kullanıma hazırdır ve reaktif hazırlama işlemini ortadan kaldırır.
  • Standardize edilmiş reaktifler cihazlar arasında stok yönetimini kolaylaştırıp ve maliyeti azaltmaktadır. Barkodlu kartuşlar reaktif stok yönetimi menüsünden otomatik olarak takip edilebilir.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Basit Kalibrasyon İşlemi

 

  • Basitleştirilmiş işlemler ile kolay ve hızlı kalibrasyon

  • Tüm kalibratorler likit ve kullanıma hazırdır, sulandırma işlemini ortadan kaldırır.
  • Kalibrator bilgileri disketlerde ya da kalibrator barkodlarında mevcuttur. 
  • Sistem tarafından kalibrasyonlar kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak kabul edilir.

 

 

 

 

 
fpo
Adrenal
Kortizol (Serum ve İdrar)
 
 
fpo
Alerji
Total IgE
 
 

Anemi
EPO
Ferritin
Folat

Haptoglobin
IBCT
Intrensik Faktör Antijeni 
Demir (Fe)
RBC Folat
Solübl Transferin Reseptör Antikoru
Transferin
UIBC§
Vitamin B12
 

 
Otoimmün
ANA Tarama*
Antistreptolisin-O
ds DNA Antikoru*
C-Reaktif Protein
Romatoid Faktör
 
 
Kemik Metabolizması
Intakt PTH (Rutin/İntraoperatif)
Ostaz® (Kemik Alkalin Fosfataz)
Ultrasensitif hGH
 
 
Kardiyak Belirteçler
AccuTnl® Troponin I
CK-MB
Digoksin 
Yüksek Sentisif CRP
Homosistein§
Miyoglobin
Triage BNP†
 
 

Diabet

Glukoz
HbA1c
HbA1c2
Direk HDL Kolesterol
Direk LDL Kolesterol
Mikroalbümin
Mikro Total Protein (İdrar ve BOS)
Total Trigliserid
Ultrasensitif İnsulin
 

 

İlaç Suistimali Testleri

Amfetamin

Barbiturat

Benzodiazepin
Kanabinoid 20 ng
Kanabinoid 50 ng
Kanabinoid 100 ng
Kokain Metabolit
Ecstasy§
Methadon
Methaqualon
Opiat 300 ng
Opiat 2000 ng
Fensislidin
Propoksifen
 

 
Genel Biyokimya
Amilaz
Amilaz G7 (EPS)***
Kalsiyum ISE
CK
Glukoz
LD
Lipaz
Magnezyum
Fosfor
Üre
Ürik Asit
 
 
Karaciğer 
Albümin
ALP
ALT
AST
GGT
IgA
IgG
IgM
Prealbümin
Total Bilirübin
Direkt Bilirübin
Total Protein
 
 

Enfeksiyon Hastalıkları
Anti-Streptolisin 0
CMV IgG
CMV IgM*
Rubella IgG
Rubella IgM**
Toxo IgG
Toxo IgM II
 

 

Enflamasyon

İnterlökin-6††
C3
C4
CRP
 

 
Lipid Paneli
APO A
APO B
Kolesterol
Direkt HDL Kolesterol
Direkt LDL Kolesterol
Total Trigliserid
Trigliserid-Gliserol Blank
 
 
Beslenme Değerlendirme
Albümin
Prealbümin
Transferin
 
 

Böbrek Fonksiyonları
Albümin
BUN
Kalsiyum ISE
Kreatinin

Glukoz
Mikroalbümin
Fosfor
 

 

Üreme

AFP (ONTD)
DHEA-S
Estradiol
hFSH
hLH
Inhibin A
PAPP-A

PIGF (preeklampsi)*
SHBG

sVEGF R1 (preeklampsi)*
Progesteron
Prolaktin
Testosteron
Total βhCG 
Serbest Estriol
 

 
Özel Testler
Amonyak
Kolinesteraz
Laktat
p-Amilaz
 
 
Acil Testler
Albümin
BUN
Kalsiyum
Karbondioksit
Klor
Kreatinin
Glukoz
Fosfor
Potasyum
Sodyum
Total Protein
 
 

Terapötik İlaç Düzeyi Takibi

Amikasin§
Karbamazepin
Siklosporin PLUS§
Digoksin
Gentamisin
Lityum***
Fenobarbital
Fenitoin
Kuinidin§
Theofin
Tobramisin
Valproik Asit
Vankomisin
 

 
Tiroid
Serbest T3 
Serbest T4 
Hızlı hTSH
Hipersensitif hTSH (3.nesil)
Tiroglobulin
Tiroglobulin Antikoru
Total T3
Total T4
Tiroid Uptake
TPO Antikoru
 
 
Toksiloji
Asetaminofen
Etil Alkol
Salisilat
 
 
Tümör Belirteçleri
AFP
BPHA (BPSA)*
CEA
BR Monitor (CA 15-3 antijeni)
Gl Monitor (CA 19-9 antijeni)
OV Monitor (CA 125 antijeni)
Hybritech® PSA
Hybritech Serbest PSA
p2PSA ([-2]proPSA)*
 
 
 
 

* Geliştirilmekte olan testler

** A.B.D. dışında pazarlanmaktadır
*** Tüm ülkelerde kullanılmamaktadır
† Beckman Coulter immunanalizsistemleri ile kulanılmak üzere sadece Biosite veya yetkili dağıtıcılarından sağlanabilir. Biosite ve Triage, Biosite, Incorporated'ın tescilli ve ticari markalarıdır.
†† A.B.D. dışında pazarlanmakta; A.B.D. ve Japonya'da araştırma amaçlı (RUO) kullanılmaktadır
§ Farklı firma kiti adaptasyonu ile